Podmínka - Vzorec je

Použije na buňku vybraný styl, pokud vzorce v textovém poli vpravo není vyhodnocen jako nulový.

Vzorec je vyjádřen podobně jako testovací podmínka, vyhodnocuje se na výsledek PRAVDA, nebo NEPRAVDA.

Jestliže má například buňka C29 podmíněné formátování se vzorcem B1>=(DATE(2015;5;4)+TIME(18;0;0)) - logickým výraz, který se vyhodnocuje jako pravdivý, nebo nepravdivý - styl se na C29 použije v závislosti na obsahu B1.

Podpořte nás!