Podmínka - Hodnota buňky je

Použije na buňku nebo oblast styl podle podmínky nastavené v rozbalovacím seznamu. Formátování se použije na každou buňku zvlášť a podmínku může záviset na hodnotách jiných buněk vybrané oblasti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Podmíněný - Podmínka.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Podmíněný - Podmínka.

Z nástrojových lišt:

Ikona Podmíněný formát - Podmínka

Podmíněné formátování


Podmínky pro text a čísla

Podmínka

Popis

je rovna

Hodnota buňky je rovna hodnotě zadané uživatelem do textového pole vpravo. Porovnáváte-li textové hodnoty, uzavřete text do uvozovek.

není rovna

Hodnota buňky není rovna (je odlišná) hodnotě zadané uživatelem do textového pole vpravo. Porovnáváte-li textové hodnoty, uzavřete text do uvozovek.

začíná na

Obsah buňky začíná textem nebo číslem zadaným do textového pole vpravo.

končí na

Obsah buňky končí na text nebo číslo zadané do textového pole vpravo.

obsahuje

Obsah buňky zahrnuje text nebo číslo zadané v textovém poli vpravo.

neobsahuje

Obsah buňky nezahrnuje text nebo číslo zadané do textového pole vpravo.


note

Podmínka se použije na obsah buňky převedený interně na text. Číselné hodnoty jsou porovnávány s odpovídající textovou reprezentací. Číselné formáty buněk (měna, vědecký, definovaný uživatelem...) se při porovnávání neuvažují.


Podmínky pouze pro čísla

Podmínka

Popis

je menší než

Hodnota buňky je menší než hodnota zadaná uživatelem do textového pole vpravo.

je větší než

Hodnota buňky je větší než hodnota zadaná uživatelem do textového pole vpravo.

je menší nebo rovna

Hodnota buňky je menší nebo rovna hodnotě zadané uživatelem do textového pole vpravo.

je větší nebo rovna

Hodnota buňky je větší nebo rovna hodnotě zadané uživatelem do textového pole vpravo.

leží mezi

Hodnota buňky leží mezi dvěma hodnotami zadanými do textových polí vpravo (dolní a horní mez), a to včetně mezních hodnot.

není mezi

Hodnota buňky neleží mezi dvěma hodnotami zadanými do textových polí vpravo (dolní a horní mez), a to včetně mezních hodnot.

je duplicitní

Buňka a alespoň jedna další buňka v oblasti mají shodný obsah.

není duplicitní

Obsah buňky je v rámci oblasti jedinečný.

je mezi horními N prvky

Hodnota buňky leží mezi maximální hodnotou v oblasti a jejím N-tým největším prvkem. Hodnotu N zadejte do textového pole vpravo.

je mezi dolními N prvky

Hodnota buňky leží mezi minimální hodnotou v oblasti a jejím N-tým nejmenším prvkem. Hodnotu N zadejte do textového pole vpravo.

je mezi horními N procenty

Index buňky je mezi buňkami oblasti seřazenými podle hodnoty mezi horními N procenty. Například v případě oblasti s 20 buňkami, jejichž hodnoty postupně rostou, a N rovným 20 se styl použije na poslední 4 buňky. Hodnotu N zadejte do textového pole vpravo.

je mezi dolními N procenty

Index buňky je mezi buňkami oblasti seřazenými podle hodnoty mezi dolními N procenty. Například v případě oblasti s 20 buňkami, jejichž hodnoty postupně rostou, a N rovným 20 se styl použije na první 4 buňky. Hodnotu N zadejte do textového pole vpravo.

je nadprůměrná

Hodnota buňky je větší než průměrná hodnota v oblasti.

Viz poznámku níže.

je podprůměrná

Hodnota buňky je menší než průměrná hodnota v oblasti.

Viz poznámku níže.

je nadprůměrná nebo rovna průměru

Hodnota buňky je větší nebo rovna průměrné hodnotě v oblasti.

Viz poznámku níže.

je podprůměrná nebo rovna průměru

Hodnota buňky je menší nebo rovna průměrné hodnotě v oblasti.

Viz poznámku níže.


note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Podmínky pro chyby v buňkách

Podmínka

Popis

je chyba

Buňka je v chybovém stavu určeném v textovém poli vpravo. Viz seznam chyb Calcu.

není chyba

Buňka není v chybovém stavu určeném v textovém poli vpravo. Viz seznam chyb Calcu.


tip

Buňka, která odkazuje na jinou buňku v chybovém stavu, sama v chybovém stavu není.


Podpořte nás!