Podmíněné formátování

Pomocí podmíněného formátování můžete definovat podmínky určující to, který styl buňky bude na buňku v zadané oblasti použit, a to v závislosti na její hodnotě. Použije se styl buňky odpovídající první podmínce, která se vyhodnotí jako pravdivá. Styly buňky použitými prostřednictvím podmíněného formátování budou nahrazeny styly použité ručně na liště Formátování nebo na postranní liště Styly.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněný.


Je možné zadat několik podmínek, které se vztahují k obsahu buňky nebo výsledku vzorce. Podmínky jsou vyhodnocovány od první do poslední. Jestliže je pro aktuální obsah buňky splněna Podmínka 1, použije se pro ni určený styl. Jinak se vyhodnotí Podmínka 2, aby se určilo, zda se použije jí odpovídající styl. Pokud obsahu buňky nevyhovuje žádná podmínka, formát buňky se nijak nezmění.

Podmíněné formátování nepřepisuje styly buňky ani ručně použité přímé formátování. Takové formátování zůstává uloženo ve vlastnostech buňky a uplatní se, pokud buňka nevyhovuje žádné podmínce nebo pokud veškeré podmíněné formátování odstraníte.

warning

Aby podmíněné formátování fungovalo, musí být povolena funkce Automatický výpočet. Zvolte Data - Spočítat - Automatický výpočet (zaškrtnutí vedle příkazu značí, že je funkce povolena).


Seznam podmínek

Seznam podmínek definovaných pro oblast buněk v pořadí vyhodnocení. Můžete určit tolik podmínek, kolik potřebujete.

Nahoru

Zvýší prioritu vybrané podmínky.

Dolů

Sníží prioritu vybrané podmínky.

Položka seznamu podmínek

Určete, zda podmíněné formátování závisí na některé položce z rozbalovacího seznamu:

Barevná škála

Zobrazí se stejné dialogové okno jako při výběru Všechny buňky v první položce podnabídky Podmínka. Při použití barevné škály se v oblasti v závislosti na hodnotě každé buňky zobrazí barvy dvoubarevného nebo tříbarevného přechodu. Typickým příkladem je matice teplot s nízkými teplotami obarvenými modře, vysokými červeně a s barvami přechodu pro hodnoty mezi nimi.

Je nutné zvolit dvě "extrémní" barvy a zvolit způsob výpočtu. Výpočet barvy, která se má použít, se může vztahovat k minimu, maximu, percentilu, hodnotě, procentu nebo vzorci.

Volby minima a maxima nevyžadují další upřesnění a budou odvozeny z oblasti. U dalších možností je nutné určit hodnotu (Percentil, Hodnota, Procento) nebo adresu buňky či vzorec (Vzorec).

Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na wiki TDF na stránce How to apply a Color Scale Conditional Formatting page.

Datový pruh

Možnost Datový pruh vyplní buňky barvou nebo barevným přechodem, barva přitom bude odpovídat číselné hodnotě v buňce. Výchozími barvami je modrá pro kladná a červená pro záporná čísla.

Vyplněná plocha se počítá podle výběru Min - Max - Percentil - Hodnota - Procento - Vzorec.

Volby minima a maxima nevyžadují další upřesnění a budou odvozeny z oblasti. U dalších možností je nutné určit hodnotu (Percentil, Hodnota, Procento) nebo adresu buňky či vzorec (Vzorec).

Tlačítkem Další možnosti otevřete dialogové okno, v němž je možné:

Sada ikon

Pomocí sady ikon lze znázornit umístění hodnoty vzhledem k mezním hodnotám. Zadejte mezní hodnoty a zvolte typ ikon. K dispozici jsou následující sady ikon:

Podmínky pro zobrazení ikon mohou být určeny vzhledem k hodnotě (Hodnota), procentu počtu hodnot v oblasti (Procento), jako percentil hodnot v oblasti (Percentil) nebo jako vzorec (Vzorec).

Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na wiki TDF na stránce How to use Icon Set Conditional Formatting page.

Data

Tato možnost použije stanovený styl v závislosti na datu zvoleném v rozbalovacím seznamu: Dnes - Včera - Zítra - Posledních 7 dní - Tento týden - Minulý týden.

Spravovat podmíněné formátování

Tento dialog zobrazuje veškeré podmíněné formátování definované v sešitu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněné formátování - Spravovat.


Otevře se dialogové okno Spravovat podmíněné formátování.Zde je možné přidat, upravit nebo odstranit jedno či několik podmíněných formátování.

V seznamu Podmíněné formáty se zobrazují aktivní pravidla podmíněného formátování nastavená v aktuální tabulce. Pro každý rozsah buněk je uvedeno pouze první pravidlo, i když pro daný rozsah existuje více pravidel.

Pokusíte-li se definovat nové podmíněné formátování pro oblast, které je částí oblasti s již definovaným podmíněným formátováním, zobrazí se upozornění s dotazem, zda si přejete upravit stávající podmíněné formátování (pro celou oblast), nebo stávající překrýt novým podmíněným formátováním (pro vybranou oblast).

Podpořte nás!