Podmíněné formátování

Zvolte Podmíněné formátování, chcete-li definovat styly formátování v závislosti na podmínkách. Jestliže byl styl již přiřazen buňce, zůstane nezměněn. Poté je vyhodnocen podmíněný styl. K dispozici je několik typů podmíněného formátování.

Je možné zadat několik podmínek, které se vztahují k obsahu buňky nebo výsledku vzorce. Podmínky jsou vyhodnocovány od první do poslední. Jestliže je splněna podmínka číslo 1, bude použit pro ni určený styl. Jinak se vyhodnotí podmínka číslo 2, a je-li splněna, použije se styl určený pro ni. Pokud tato podmínka splněna není, vyhodnotí se další podmínka a tak dále.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněný.


Ikona upozornění

Aby podmíněné formátování fungovalo, musí být povolena funkce Automatický výpočet. Zvolte Data - Spočítat - Automatický výpočet (zaškrtnutí vedle příkazu značí, že je funkce povolena).


Podmínka

Je možné definovat libovolné množství podmínek.

Určete, zda podmíněné formátování závisí na některé položce z rozbalovacího seznamu:

Barevná škála

Zobrazí se stejné dialogové okno jako při výběru Všechny buňky v první položce podnabídky Podmínka. Při použití barevné škály se v oblasti v závislosti na hodnotě každé buňky zobrazí barvy dvoubarevného nebo tříbarevného přechodu. Typickým příkladem je matice teplot s nízkými teplotami obarvenými modře, vysokými červeně a s barvami přechodu pro hodnoty mezi nimi.

Je nutné zvolit dvě "extrémní" barvy a zvolit způsob výpočtu. Výpočet barvy, která se má použít, se může vztahovat k minimu, maximu, percentilu, hodnotě, procentu nebo vzorci.

Volby minima a maxima nevyžadují další upřesnění a budou odvozeny z oblasti. U dalších možností je nutné určit hodnotu (Percentil, Hodnota, Procento) nebo adresu buňky či vzorec (Vzorec).

Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na wiki TDF na stránce How to apply a Color Scale Conditional Formatting page.

Sada ikon

Pomocí sady ikon lze znázornit umístění hodnoty vzhledem k mezním hodnotám. Zadejte mezní hodnoty a zvolte typ ikon. K dispozici jsou následující sady ikon:

Podmínky pro zobrazení ikon mohou být určeny vzhledem k hodnotě (Hodnota), procentu počtu hodnot v oblasti (Procento), jako percentil hodnot v oblasti (Percentil) nebo jako vzorec (Vzorec).

Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na wiki TDF na stránce How to use Icon Set Conditional Formatting page.

Data

Tato možnost použije stanovený styl v závislosti na datu zvoleném v rozbalovacím seznamu: Dnes - Včera - Zítra - Posledních 7 dní - Tento týden - Minulý týden.

Spravovat podmíněné formátování

Tento dialog zobrazuje veškeré podmíněné formátování definované v sešitu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněné formátování - Spravovat.


Otevře se dialogové okno Spravovat podmíněné formátování.Zde je možné přidat, upravit nebo odstranit jedno či několik podmíněných formátování.

Seznam Podmíněné formáty zobrazí aktivní pravidla podmíněného formátování nastavená v aktuální tabulce. Pro každý rozsah buněk je uvedeno pouze první pravidlo, i když pro daný rozsah existuje více pravidel.

Pokusíte-li se definovat nové podmíněné formátování pro oblast, které je částí oblasti s již definovaným podmíněným formátováním, zobrazí se upozornění s dotazem, zda si přejete upravit stávající podmíněné formátování (pro celou oblast), nebo stávající překrýt novým podmíněným formátováním (pro vybranou oblast).

Podpořte nás!