Podmíněné formátování

Zvolte Podmíněné formátování, chcete-li definovat styly formátování v závislosti na podmínkách. Jestliže byl styl již přiřazen buňce, zůstane nezměněn. Poté je vyhodnocen podmíněný styl. K dispozici je několik typů podmíněného formátování.

Je možné zadat několik podmínek, které se vztahují k obsahu buňky nebo výsledku vzorce. Podmínky jsou vyhodnocovány od první do poslední. Jestliže je splněna podmínka číslo 1, bude použit pro ni určený styl. Jinak se vyhodnotí podmínka číslo 2, a je-li splněna, použije se styl určený pro ni. Pokud tato podmínka splněna není, vyhodnotí se další podmínka a tak dále.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněný.


Ikona upozornění

Aby podmíněné formátování fungovalo, musí být povolena funkce Automatický výpočet. Zvolte Data - Spočítat - Automatický výpočet (zaškrtnutí vedle příkazu značí, že je funkce povolena).


Podmínka

Je možné definovat libovolné množství podmínek.

Určete, zda podmíněné formátování závisí na některé položce z rozbalovacího seznamu:

Barevná škála

Zobrazí se stejné dialogové okno jako při výběru Všechny buňky v první položce podnabídky Podmínka. Při použití barevné škály se v oblasti v závislosti na hodnotě každé buňky zobrazí barvy dvoubarevného nebo tříbarevného přechodu. Typickým příkladem je matice teplot s nízkými teplotami obarvenými modře, vysokými červeně a s barvami přechodu pro hodnoty mezi nimi.

Je nutné zvolit dvě "extrémní" barvy a zvolit způsob výpočtu. Výpočet barvy, která se má použít, se může vztahovat k minimu, maximu, percentilu, hodnotě, procentu nebo vzorci.

Volby minima a maxima nevyžadují další upřesnění a budou odvozeny z oblasti. U dalších možností je nutné určit hodnotu (Percentil, Hodnota, Procento) nebo adresu buňky či vzorec (Vzorec).

Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na wiki TDF na stránce How to apply a Color Scale Conditional Formatting page.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

Sada ikon

Pomocí sady ikon lze znázornit umístění hodnoty vzhledem k mezním hodnotám. Zadejte mezní hodnoty a zvolte typ ikon. K dispozici jsou následující sady ikon:

Podmínky pro zobrazení ikon mohou být určeny vzhledem k hodnotě (Hodnota), procentu počtu hodnot v oblasti (Procento), jako percentil hodnot v oblasti (Percentil) nebo jako vzorec (Vzorec).

Podrobné vysvětlení a příklady naleznete na wiki TDF na stránce How to use Icon Set Conditional Formatting page.

Data

Tato možnost použije stanovený styl v závislosti na datu zvoleném v rozbalovacím seznamu: Dnes - Včera - Zítra - Posledních 7 dní - Tento týden - Minulý týden.

Spravovat podmíněné formátování

Tento dialog zobrazuje veškeré podmíněné formátování definované v sešitu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Podmíněné formátování - Spravovat.


Otevře se dialogové okno Spravovat podmíněné formátování.Zde je možné přidat, upravit nebo odstranit jedno či několik podmíněných formátování.

V seznamu Podmíněné formáty se zobrazují aktivní pravidla podmíněného formátování nastavená v aktuální tabulce. Pro každý rozsah buněk je uvedeno pouze první pravidlo, i když pro daný rozsah existuje více pravidel.

Pokusíte-li se definovat nové podmíněné formátování pro oblast, které je částí oblasti s již definovaným podmíněným formátováním, zobrazí se upozornění s dotazem, zda si přejete upravit stávající podmíněné formátování (pro celou oblast), nebo stávající překrýt novým podmíněným formátováním (pro vybranou oblast).

Podpořte nás!