Automatický formát

Použijte tento příkaz, chcete-li použít automatický formát na vybranou oblast nebo pro definování vlastních automatických formátů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Styly automatického formátu.

Na liště Nástroje klepněte na

Ikona Styly automatického formátu

Automatický formát


note

Příkaz Automatický formát je k dispozici pouze tehdy, je-li vybrána oblast buněk s alespoň 3 sloupci a 3 řádky. V opačném případě bude tento příkaz v nabídce neaktivní.


Formát

Vyberte přednastavený automatický formát, který se má použít na vybranou oblast v sešitě.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Přidat

Umožňuje přidat aktuální formátování oblasti nejméně 4 x 4 buňky do seznamu přednastavených automatických formátů. Poté se objeví dialog Přidat automatický formát.

Vložte jméno a klepněte na OK.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Přejmenovat

Otevře dialogové okno, kde je možné změnit název vybraného automatického formátu.

Otevře se dialog Přejmenovat automatický formát. Vložte nové jméno automatického formátu.

Formátování

V této části je možné vybírat a rušit možnosti formátování. Jestliže chcete zachovat některé nastavení aktuálního sešitu, zrušte odpovídající možnost.

Formát čísla

Je-li zaškrtnuto, zachová se formát čísla vybraného formátu.

Ohraničení

Je-li zaškrtnuto, zachová se ohraničení vybraného formátu.

Písmo

Je-li zaškrtnuto, zachová se písmo vybraného formátu.

Vzorek

Je-li zaškrtnuto, zachová se vzorek vybraného formátu.

Zarovnání

Je-li zaškrtnuto, zachová se zarovnání vybraného formátu.

Automatická úprava šířky a výšky

Je-li zaškrtnuto, zachová se šířka a výška vybraných buněk vybraného formátu.

Podpořte nás!