Styly

Buňkám a stránkám přiřadíte styly pomocí karty postranní lišty Styly a formátování. Styly je možné používat, aktualizovat, upravovat nebo vytvářet nové.

Okno Styly a formátování je ukotvitelné a může zůstat otevřené během úprav dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Styly.


Jak použít styl buňky:

  1. Vyberte buňku nebo oblast buněk.

  2. Poklepejte na styl v okně Styly.

Styly buněk

Zobrazí seznam dostupných stylů buňky pro nepřímé formátování buňky.

Ikona Styly buňky

Styly buněk

Styly stránky

Zobrazí seznam stylů stránky dostupných pro nepřímé formátování stránek.

Ikona Styly stránky

Styly stránky

Režim vyplňování formátu

Zapíná a vypíná režim vyplňování formátu. Použijte plechovku s barvou pro přiřazení stylu vybraného v okně Styly.

Ikona Režim vyplňování formátu

Režim vyplňování formátu

Jak použít pomocí plechovky s barvou nový styl:

  1. Vyberte požadovaný styl v okně Styly.

  2. Klepněte na ikonu Režim vyplňování formátu.

  3. Klepnutím na buňku nebo přetáhnutím oblasti buněk jim nastavíte vybraný formát. Opakujte pro další buňky a oblasti.

  4. Opětovným klepnutím na ikonu Režim vyplňování formátu tento režim opustíte.

Nový styl z výběru

Vytvoří nový styl podle formátování vybraného objektu. Styl pojmenujete v dialogovém okně Vytvořit styl dialog.

Ikona Nový styl z výběru

Nový styl z výběru

Aktualizovat styl

Aktualizuje styl vybraný v okně Styly podle aktuálního formátování vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat styl

Aktualizovat styl

Seznam stylů

obrazí seznam stylů z vybrané kategorie.

V místní nabídce naleznete příkazy pro vytvoření nového stylu, vymazání uživatelem definovaného stylu nebo změnu vybraného stylu.

Skupiny stylů

Vypíše dostupné skupiny stylů.

Podpořte nás!