Styly

Buňkám a stránkám přiřadíte styly pomocí karty postranní lišty Styly a formátování. Styly je možné používat, aktualizovat, upravovat nebo vytvářet nové.

Okno Styly a formátování je ukotvitelné a může zůstat během úprav dokumentu otevřené.

Pro přístup k tomuto příkazu...


Jak použít styl buňky:

  1. Vyberte buňku nebo oblast buněk.

  2. Poklepejte na styl v okně Styly.

Styly buněk

Zobrazuje seznam dostupných stylů buněk.

Ikona Styly buňky

Styly buněk

Styly stránky

Zobrazuje dostupné styly stránky.

Ikona Styly stránky

Styly stránky

Režim vyplňování formátu

Zapíná a vypíná režim vyplňování formátu. Použijte plechovku s barvou pro přiřazení stylu vybraného v okně Styly.

Ikona Režim vyplňování formátu

Režim vyplňování formátu

Jak použít pomocí plechovky s barvou nový styl:

  1. Vyberte požadovaný styl v okně Styly.

  2. Klepněte na ikonu Režim vyplňování formátu.

  3. Klepnutím na buňku nebo přetáhnutím oblasti buněk jim nastavíte vybraný formát. Opakujte pro další buňky a oblasti.

  4. Opětovným klepnutím na ikonu Režim vyplňování formátu tento režim opustíte.

Nový styl z výběru

Vytvoří nový styl podle formátování vybraného objektu. Styl pojmenujete v dialogovém okně Vytvořit styl dialog.

Ikona Nový styl z výběru

Nový styl z výběru

Aktualizovat styl

Aktualizuje styl vybraný v okně Styly podle aktuálního formátování vybraného objektu.

Ikona Aktualizovat styl

Aktualizovat styl

Seznam stylů

obrazí seznam stylů z vybrané kategorie.

V místní nabídce naleznete příkazy pro vytvoření nového stylu, vymazání uživatelem definovaného stylu nebo změnu vybraného stylu.

Skupiny stylů

Vypíše dostupné skupiny stylů.

Podpořte nás!