Přidat

Přidá právě vybranou oblast k již definovaným oblastem tisku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Přidat.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte kartu Rozvržení - Přidat oblast tisku.

V nabídce Rozvržení na kartě Rozvržení zvolte Oblasti tisku - Přidat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přidat oblast tisku

Přidat oblast tisku


Podpořte nás!