Upravit oblasti tisku

Otevře dialog, kde je možné určit oblast tisku. Možné je také určit řádky nebo sloupce, které se mají opakovat na každé stránce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Oblasti tisku - Upravit.


Tisk vybraných řádků nebo sloupců na každé stránce

Definování oblastí tisku na listu

Oblast tisku

Umožňuje upravit definovanou oblast tisku.

Vyberte -žádná-, chcete-li odstranit nastavení oblasti tisku pro aktuální sešit. Vyberte -celý list-, chcete-li nastavit aktuální list jako oblast tisku. Vyberte -výběr-, chcete-li nastavit vybranou část sešitu jako oblast tisku. Vyberete-li -definovaná uživatelem-, můžete použít oblast tisku definovanou dříve pomocí příkazu Formát - Oblasti tisku - Definovat. Jestliže jste rozsah pojmenovali pomocí příkazu List - Pojmenované oblasti a výrazy - Definovat, bude tento název zobrazen a bude možné jej vybrat ze seznamu.

Do textového pole vpravo je možné zadat oblast tisku pomocí odkazu nebo názvu. Je-li kurzor v textovém poli Oblast tisku, je možné také oblast vybrat v sešitu pomocí myši.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikonka

Maximalizovat

Opakovat řádky

Vyberte jeden nebo více řádků, které mají být vytištěny na každé straně. Do textového pole vpravo zadejte odkaz na řádky, např. "1", "$1" nebo "$2:$3". V seznamu bude zobrazeno -definované uživatelem-. Pro odstranění již definovaných opakujících se řádků také můžete vybrat položku -žádné-.

Opakující se řádky je také možné zadat pomocí tažení myší v sešitu, jestliže je kurzor v textovém poli Opakovat řádky.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikonka

Maximalizovat

Opakovat sloupce

Vyberte jeden nebo více sloupců, které mají být vytištěny na každé straně. Do textového pole vpravo zadejte odkaz na sloupec, např. "A", "AB" nebo "$C:$E". V seznamu bude zobrazeno -definované uživatelem-. Pro odstranění již definovaných opakujících se sloupců také můžete vybrat položku -žádné-.

Opakující se sloupce je také možné zadat pomocí tažení myší v sešitu, jestliže je kurzor v textovém poli Opakovat sloupce.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikonka

Maximalizovat

Podpořte nás!