List

Určuje, které prvky se mají tisknout pro stránky používající aktuální styl stránky. Navíc je možné určit pořadí tisku, číslo první stránky a měřítko stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Styl stránky - List.


Tisk

Definuje, které prvky sešitu se mají tisknout.

Záhlaví sloupců a řádků

Určuje, zda chcete tisknout záhlaví řádků a sloupců.

Mřížka

Vytiskne se ohraničení jednotlivých buněk jako mřížka. Na obrazovce mřížku zobrazíte pomocí - LibreOffice Calc - Zobrazení - Mřížka.

Komentáře

Vytisknou se komentáře v sešitu. Vytisknou se na zvláštní stránku s odkazem na odpovídající buňku.

Objekty/obrázky

Vytisknou se všechny vložené objekty (pokud jsou tisknutelné) a obrázky.

Grafy

Vytisknou se grafy vložené do sešitu.

Objekty kresby

Vytisknou se všechny objekty kresby vložené do dokumentu.

Vzorce

Místo výsledků se vytisknou vzorce obsažené v buňkách.

Nulové hodnoty

Určuje, zda se tisknou buňky s nulovými hodnotami.

Uspořádání stránky

Definuje pořadí, v jakém se číslují a tisknou data v sešitu, pokud se nevejdou na jednu tiskovou stranu.

Shora dolů, potom vpravo

Tiskne se svisle od vrchní části levého sloupce až k dolní části sešitu.

Zleva doprava, potom dolů

Tiskne se vodorovně od horního řádku až k pravému sloupci.

Číslo první stránky

Zaškrtněte, pokud chcete, aby tento styl restartoval číslování stránek.

Zadejte číslo, kterým má restartované číslování začínat.

Měřítko

Definuje měřítko pro tisk sešitu.

Režim nastavení měřítka

Vyberte režim nastavení měřítka ze seznamu. Odpovídající ovládací prvky se zobrazí pod seznamem.

Upravit měřítko tisku

Stanoví měřítko pro všechny tištěné stránky

Poměr měřítka

Zadejte měřítko. Hodnota menší než 100 stránky zmenší, vyšší hodnota stránky zvětší.

Přizpůsobit oblast tisku výšce/šířce

Určuje maximální počet stran na šířku a na výšku, na které bude každý list s aktuálním stylem stránky vytištěn.

Šířka (stránky)

Zadejte, kolik stránek může být maximálně vytištěno vedle sebe.

Výška (stránky)

Zadejte, kolik stránek může být maximálně vytištěno nad sebou.

Přizpůsobit oblast tisku počtu stránek

Určuje maximální počet stránek, na které bude každý list s aktuálním stylem stránky vytištěn. Měřítko tisku bude upraveno tak, aby se vše vešlo na požadovaný počet stránek.

Počet stránek

Zadejte maximální počet stránek k vytištění.

Podpořte nás!