Styl stránky

Otevře dialog, ve kterém je možné určit vzhled všech stránek v dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Styl stránky.

Zvolte Zobrazit - Styly (), zvolte Styly stránky, otevřete místní nabídku pro vybraný styl a zvolte Nový/Upravit.


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Záhlaví

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví. Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

Zápatí

Přidá k aktuálnímu stylu stránky zápatí. Zápatí je oblast v dolním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo obrázky.

List

Určuje, které prvky se mají tisknout pro stránky používající aktuální styl stránky. Navíc je možné určit pořadí tisku, číslo první stránky a měřítko stránky.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení do stavu při otevření dialogového okna. Když dialogové okno zavřete, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Podpořte nás!