Sloučit buňky a zarovnat na střed

Jedná se o přepínací ovládací prvek, který spojí všechny buňky v obdélníkovém výběru do jediné buňky, nebo vrátí sloučené buňky na původní jednotlivé. Při sloučení se buňky naformátují jako zarovnané na střed.

Pokud se ve výběru nacházejí sloučené buňky, je tento ovládací prvek zaškrtnutý, což znamená, že klepnutím na něj se u těchto buněk sloučení zruší.

warning

Sloučení buněk může způsobit chyby výpočtu ve vzorcích v tabulce.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Sloučit a zrušit sloučení buněk - Sloučit buňky a zarovnat na střed.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Sloučit buňky a zarovnat na střed.

Z nástrojových lišt:

Ikona Sloučit buňky a zarovnat na střed

Sloučit buňky a zarovnat na střed


Buňky nelze opětovně sloučit, aniž by bylo předtím jejich sloučení zrušeno.

note

Slučování výběru buněk, který už částečně obsahuje sloučené buňky, je možný pomocí Zrušit sloučení buněk a následným příkazem Sloučit výběr bez změny původního výběru. Výsledek bude záviset na tom, jaké možnosti byly při slučování buněk zvoleny v níže popsaném dialogovém okně Sloučit buňky.


Vícenásobný výběr není podporován, musí být vždy obdélníkový.

Sloučená buňky získá název a obsah první buňky výběru.

Má-li se sloučit více než jedna buňka, která má obsah, otevře se dialogové okno Sloučit buňky.

Možnosti dialogového okna Sloučit buňky

K dispozici jsou tři možnosti:

Podpořte nás!