Zobrazit list

Zobrazí listy dříve skryté pomocí příkazu Skrýt listy.

Před vyvoláním příkazu musí být vybrán pouze jeden list. Aktuální list je vždy vybraný. Je-li vybraný jiný než jen aktuální list, lze ho odebrat z výběru stiskem klávesy a klepnutím na kartu listu v dolní části okna.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Zobrazit list.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Rozvržení - Zobrazit list.

Z lišty pro navigaci mezi listy:

Zvolte Zobrazit list.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zobrazit list

Zobrazit list


Skryté listy

obrazí všechny skryté listy v sešitu. List opět zobrazíte jeho výběrem v seznamu a stiskem OK.

Podpořte nás!