Přejmenovat list

Tento příkaz otevře dialogové okno, ve kterém je možné změnit název listu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Přejmenovat list.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Rozvržení - Přejmenovat list.

Z lišty pro navigaci mezi listy:

Zvolte Přejmenovat list.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přejmenovat list

Přejmenovat list


Název

Zadejte nový název listu.

tip

Dialogové okno Přejmenovat list lze též otevřít z místní nabídky tím, že nastavíte ukazatel myši na kartu listu ve spodní části okna a .


tip

Dialogové okno lze též vyvolat poklepáním na kartu listu při současném stisku klávesy . Poté je možné název zadat přímo.


Podpořte nás!