Přejmenovat list

Tento příkaz otevře dialogové okno, ve kterém je možné změnit název listu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Přejmenovat list.


Název

Zadejte nový název listu.

Ikona tipu

Dialogové okno Přejmenovat list lze též otevřít z místní nabídky tím, že nastavíte ukazatel myši na kartu listu ve spodní části okna a .


Ikona tipu

Dialogové okno lze též vyvolat poklepáním na kartu listu při současném stisku klávesy . Poté je možné název zadat přímo.


Podpořte nás!