List

Nastaví jméno listu a skryje či zobrazí vybrané listy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List.


Přejmenovat

Tento příkaz otevře dialogové okno, ve kterém je možné změnit název listu.

Skrýt

Skryje vybrané řádky nebo sloupce.

Zobrazit

Zobrazí listy dříve skryté pomocí příkazu Skrýt listy.

Byl-li list skryt, objeví se dialog Zobrazit list, pomocí kterého je možné list opět zobrazit.

Zprava doleva

Je-li povolena podpora CTL - komplexního rozvržení textu, změní orientaci listu na zprava doleva,

Podpořte nás!