Optimální šířka sloupce

Nastaví optimální šířku vybraných sloupců. Optimální šířka závisí na nejdelší hodnotě v buňce. Lze použít různé měrné jednotky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Sloupce - Optimální šířka.

Poklepejte na pravý oddělovač sloupců v záhlaví sloupce.


Přidat

Stanoví odstup nejdelší hodnoty od vertikálního okraje buňky.

Výchozí hodnota

Stanoví optimální šířku sloupce tak, aby se zobrazil celý obsah buňky. Odstup od okraje je přednastaven na 2 mm.

Podpořte nás!