Zobrazit

Tímto příkazem zobrazíte dříve skryté řádky či sloupce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Řádky - Zobrazit.

Zvolte Formát - Sloupce - Zobrazit.


Řádek či sloupec zobrazíte vybráním oblasti, která obsahuje skryté objekty, a volbou Formát - Řádky - Zobrazit nebo Formát - Sloupce - Zobrazit.

Chcete-li například zobrazit sloupec B, klepněte na záhlaví sloupce A, rozšiřte výběr na sloupec C a poté zvolte Formát - Sloupce - Zobrazit. Abyste zobrazili dříve skrytý sloupec A, klepněte na záhlaví sloupce B, ponechte tlačítko myši stisknuté a táhněte doleva. Vybraná oblast zobrazená v poli názvu se změní z B1:B1048576 na A1:B1048576. Zvolte Formát - Sloupce - Zobrazit. Stejným způsobem postupujte pro řádky.

Pro zobrazení všech skrytých buněk nejprve klepněte na pole v levém horním rohu. Tím vyberete všechny buňky tabulky.

Podpořte nás!