Optimální výška řádků

Nastaví optimální výšku vybraných řádků. Optimální výška závisí na velikosti písma největšího znaku v řádku. Lze použít různé měrné jednotky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Řádky - Optimální výška.


Přidat

Stanoví odstup největšího znaku od okraje buňky.

Výchozí hodnota

Obnoví výchozí hodnotu optimální výšky řádku.

Podpořte nás!