Externí odkazy

Vloží do aktuálního souboru propojení na data ze souboru typu HTML, Calc, CSV nebo Excel. Data musí být v pojmenované oblasti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Externí odkazy.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Data - Externí odkazy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Externí odkazy

Externí odkazy


URL externího zdroje dat.

Zadejte URL nebo název souboru obsahujícího data, která chcete vložit, a poté stiskněte Enter. Můžete také klepnout na tlačítko Procházet, kterým otevřete dialog pro výběr souboru. Poté vyberte požadované URL ze sítě nebo ze souborového systému.

note

Dialogové okno pro import dat CSV se zobrazí při propojení s externím souborem CSV.


Dostupné tabulky/oblasti

Vyberte tabulku nebo rozsah dat, který chcete vložit. Pokud vybraný dokument Calc nebo Excel neobsahuje žádný pojmenovaný rozsah, data tabulky nelze vložit a tlačítko OK zůstane neaktivní.

Aktualizovat každých

Zadejte dobu v sekundách, po které se externí data v dokumentu automaticky obnoví ze zadaného zdroje.

Podpořte nás!