Odkaz na externí data

Vloží do aktuálního souboru propojení na data ze souboru typu HTML, Calc, CSV nebo Excel. Data musí být v pojmenované oblasti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Odkaz na externí data.


URL externího zdroje dat.

Zadejte URL nebo název souboru, který obsahuje data, která chcete vložit a poté zmáčkněte Enter. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet a otevře se dialog pro výběr souboru. Teprve potom bude URL požadováno ze sítě nebo ze souborového systému.

Ikona poznámky

Dialogové okno pro import dat CSV se zobrazí při propojení s externím souborem CSV.


Dostupné tabulky/oblasti

Vyberte tabulku nebo rozsah dat, který chcete vložit. Pokud vybraný dokument Calc nebo Excel neobsahuje žádný pojmenovaný rozsah, data tabulky nelze vložit a tlačítko OK zůstane neaktivní.

Aktualizovat každých

Zadejte dobu v sekundách, po které se externí data v dokumentu automaticky obnoví ze zadaného zdroje.

Podpořte nás!