Definovat oblast popisků

Otevře dialog, ve kterém je možné definovat oblast popisků.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Popisky.


Rozpoznání názvů jako adres

Obsah buněk oblasti popisků je možné použít jako jména ve vzorcích - LibreOffice tato jména rozezná podobně jako předdefinovaná jména pro dny a měsíce. Tyto názvy se při zápisu vzorců automaticky dokončují. Navíc mají názvy určené oblastí popisků větší prioritu než automaticky vytvořené názvy oblastí.

Ikona poznámky

Možné je nastavit oblast popisků, která obsahuje stejné popisky na různých listech. LibreOffice nejprve prohledává oblast popisků na aktuálním listu a v případě neúspěchu pokračuje v oblastech na ostatních listech.


Oblast

Zobrazuje oblast pro každou oblast popisků. Chcete-li odstranit oblast popisků ze seznamu, vyberte ji a klepněte na Odstranit.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikonka

Maximalizovat

Obsahuje popisky sloupců

Zahrne do současné oblasti popisků také popisky sloupců.

Obsahuje popisky řádků

Zahrne do současné oblasti popisků také popisky řádků.

Pro oblast dat

Nastaví oblast dat, pro kterou je označená oblast popisků platná. Chcete-li ji upravit, klepněte do listu a označte myší jinou oblast.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikonka

Maximalizovat

Přidat

Přidá aktuální oblast popisků do seznamu.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Podpořte nás!