Vytvořit názvy

Umožňuje automaticky pojmenovat několik oblastí buněk.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Vytvořit.


Označte oblast, která obsahuje všechny rozsahy, které chcete pojmenovat. Poté zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Vytvořit. Zobrazí se dialog Vytvořit názvy, ve kterém určíte požadované nastavení.

Zdroj názvů

Určuje, které části sešitu se použijí pro vytvoření názvu.

Záhlaví

Vytvoří názvy oblastí ze záhlaví vybrané oblasti. Pojmenuje se každý sloupec.

Levý sloupec

Vytvoří názvy oblastí podle položek v prvním sloupci vybrané oblasti. Pojmenuje se každý řádek.

Zápatí

Vytvoří názvy oblastí podle položek v posledním řádku vybrané oblasti sešitu. Pojmenuje se každý sloupec.

Pravý sloupec

Vytvoří názvy oblastí podle položek v posledním sloupci vybrané oblasti seštiu. Pojmenuje se každý řádek.

Podpořte nás!