Definovat názvy

Otevře dialogové okno, ve kterém je možné pojmenovat vybranou oblast nebo vzorec.

Pomocí myši označte oblast nebo zadejte odkaz do pole v dialogovém okně Definovat název.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Pojmenované oblasti a výrazy - Definovat.

+F3


Pole názvu na liště Vzorec obsahuje seznam definovaných názvů oblastí nebo vzorců a jejich rozsahů platnosti v závorkách. Po klepnutí na název v tomto seznamu se označí odpovídající oblast v listu. Názvy přiřazené vzorcům nebo jejich částem se v tomto seznamu nezobrazují.

Název

Zadejte název oblasti, pro kterou chcete definovat odkaz nebo vzorec. Všechny dříve použité názvy oblastí v sešitu se zobrazují v textovém poli výše. Pokud klepnete na název ze seznamu, zobrazí se v dokumentu odpovídající oblast modrým rámečkem. Pokud ke stejnému názvu patří více oblastí buněk, zobrazí se různě barevnými rámečky.

Oblast nebo vzorec

Zde se zobrazuje odkaz na oblast k vybranému názvu oblasti.

Chcete-li vložit nový odkaz na oblast, umístěte kurzor do tohoto pole a vyberte na libovolném listu dokumentu pomocí myši požadovanou oblast. Chcete-li vložit pojmenovaný vzorec, zadejte výraz pro tento vzorec.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Rozsah platnosti

Vyberte rozsah platnosti pojmenované oblasti nebo vzorce. Dokument (globální) znamená, že název platí v celém dokumentu. Je-li vybrán název listu, rozsah platnosti pojmenované oblasti nebo vzorce bude omezen na tento list.

Možnosti oblasti

Umožňuje určit pro odkaz nepovinný Typ oblasti.

Další nastavení spojená s typem odkazované oblasti.

Oblast tisku

Definuje oblast jako oblast tisku.

Filtr

Definuje, že se vybraná oblast použije v rozšířeném filtru.

Opakovat sloupec

Definuje oblast jako opakující se sloupec.

Opakovat řádek

Definuje oblast jako opakující se řádek.

Přidat

Nový název přidáte klepnutím na tlačítko Přidat.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Podpořte nás!