Operátory v LibreOffice Calc

V LibreOffice Calc je možné používat následující operátory:

Aritmetické operátory

Tyto operátory vrací numerické výsledky.

Operátor

Název

Příklad

+ (plus)

Sčítání

1+1

- (minus)

Odčítání

2-1

- (minus)

Negace

-5

* (hvězdička)

Násobení

2*2

/ (lomítko)

Dělení

9/3

% (procento)

Procento

15%

^ (stříška)

Umocnění

3^2


note

Operátor „-“ (negace) má vyšší prioritu než „^“ (umocnění). Například -3^2 se rovná hodnotě 9, která je druhou mocninou záporného čísla.


Porovnávací operátory

Tyto operátory vrací buď hodnotu pravda, nebo nepravda.

Operátor

Název

Příklad

= (rovnítko)

Rovno

A1=B1

> (větší než)

Větší než

A1>B1

< (menší než)

Menší než

A1

>= (větší nebo rovno)

Větší nebo rovno

A1>=B1

<= (menší nebo rovno)

Menší nebo rovno

A1<=B1

<> (nerovná se)

Nerovná se

A1<>B1


Textové operátory

Operátor spojí oddělené textové řetězce do jednoho.

Operátor

Název

Příklad

& (a)

spojení textu AND

"Země" & "třesení" je "Zemětřesení".


Referenční operátory

Tyto operátory vrátí oblast buněk - žádnou, jednobuňkovou nebo vícebuňkovou.

Oblast má nejvyšší prioritu, poté průsečík a nakonec spojení

Operátor

Název

Příklad

: (dvojtečka)

Oblast

A1:C108

! (vykřičník)

Průnik

SUM(A1:B6!B5:C12)

Vypočítá součet všech buněk v průniku. V daném příkladu bude výsledek činit součet buněk B5 a B6.

~ (Vlnovka)

Zřetězení nebo spojení

Vezme 2 odkazy a vrátí seznam odkazů, který vznikl zřetězením levého odkazu následovaný pravým. Dvojité vstupy jsou zmíněny dvakrát. Viz také poznámka pod touto tabulkou.


note

Řetězení odkazů pomocí vlnovky bylo do programu začleněno později. Když otevřete vzorec s operátorem vlnovka ve starších verzích programu, vrátí se chyba. Seznam odkazů nesmí být v maticovém výrazu.


Podpořte nás!