Funkce bitových operací

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Matematické


BITAND

Vrátí bitový logický součin parametrů.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.5.


Syntaxe

BITAND(číslo1; číslo2)

Číslo1 a číslo2 jsou kladná celá čísla menší než 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Příklad

=BITAND(6;10) vrátí 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLSHIFT

Posune číslo o zadaný počet bitů doleva.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.5.


Syntaxe

BITLSHIFT(číslo; posun)

Číslo je kladné celé číslo menší než 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Posun je počet pozic, o které mají být bity posunuty doleva. Pokud je posun záporný, je to stejné, jako by byla použita funkce BITRSHIFT(číslo; posun).

Příklad

=BITLSHIFT(6;1) vrátí 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

Vrátí bitový logický součet parametrů.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.5.


Syntaxe

BITOR(číslo1; číslo2)

Číslo1 a číslo2 jsou kladná celá čísla menší než 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) vrátí 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

Posune číslo o zadaný počet bitů doprava.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.5.


Syntaxe

BITRSHIFT(číslo; posun)

Číslo je kladné celé číslo menší než 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Posun je počet pozic, o které mají být bity posunuty doprava. Pokud je posun záporný, je to stejné, jako by byla použita funkce BITLSHIFT(číslo; posun).

Příklad

=BITRSHIFT(6;1) vrátí 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXOR

Vrátí bitový logický exkluzivní součet parametrů.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.5.


Syntaxe

BITXOR(číslo1; číslo2)

Číslo1 a číslo2 jsou kladná celá čísla menší než 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Příklad

=BITXOR(6;10) vrátí 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Podpořte nás!