Finanční funkce – část 3

COUPDAYBS

Vrátí počet dní od začátku data období výplaty kupónu do data splatnosti.

Syntaxe

COUPDAYBS(Vypořádání; Splatnost; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír je nakoupen 2001-01-25; datum splatnosti je 2001-11-15. Úrok je placen pololetně (frekvence je 2). S použitím odhadu úroku denní bilance (základ 3), kolik dní to je?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) vrátí 71.

COUPDAYS

Vrátí počet dní v aktuálním splátkovém období, které obsahuje den zúčtování.

Syntaxe

COUPDAYS(Vypořádání; Splatnost; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír je nakoupen 2001-01-25; datum splatnosti je 2001-11-15. Úrok je placen pololetně (frekvence je 2). S použitím odhadu úroku denní bilance (základ 3), kolik dní zbývá ve splátkovém období do dne zúčtování?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) vrátí 181.

COUPDAYSNC

Vrátí počet dní od data zúčtování do následujícího data placení kupónu.

Syntaxe

COUPDAYSNC(Vypořádání; Splatnost; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír je nakoupen 2001-01-25; datum splatnosti je 2001-11-15. Úrok je placen pololetně (frekvence je 2). S použitím odhadu úroku denní bilance (základ 3), kolik dní zbývá do další výplaty úroku?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) vrátí 110.

COUPNCD

Vrátí datum první splátky po datu zúčtování.

Syntaxe

COUPNCD(Vypořádání; Splatnost; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír je nakoupen 2001-01-25; datum splatnosti je 2001-11-15. Úrok je vyplácen pololetně (frekvence je 2). S použitím odhadu útoku denní bilance (základ 3), kdy je další výplata úroku?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) vrátí 2001-05-15.

COUPNUM

Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti.

Syntaxe

COUPNUM(Vypořádání; Splatnost; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír je nakoupen 2001-01-25; datum splatnosti je 2001-11-15. Úrok je placen pololetně (frekvence je 2). S použitím odhadu úroku denní bilance (základ 3), kolik je zde výplatních termínů?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) vrátí 2.

COUPPCD

Vrátí poslední datum placení kupónu před datem zúčtování.

Syntaxe

COUPPCD(Vypořádání; Splatnost; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Cenný papír je nakoupen 2001-01-25; datum splatnosti je 2001-11-15. Úrok je placen pololetně (frekvence je 2). S použitím odhadu úroku denní bilance (základ 3), jaké bylo datum výplaty úroku před zakoupením?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) vrátí 2000-15-11.

FV

Vrátí budoucí hodnotu investice vypočtenou na základě pravidelných konstantních plateb a konstantní úrokové míry.

Syntaxe

FV(Sazba; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Typ ] ])

Sazba je úrok splátek.

NPer je celkový počet období (období s platbou).

Pmt je splátka placená pravidelně za období.

PV (volitelně) je (současná) peněžní hodnota investice.

Typ (volitelně) definuje, jestli je splátka splatná k začátku, nebo ke konci období.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

Potřebujete zjistit budoucí hodnotu investice, je-li úroková sazba 4 %, platební období je dvouleté a pravidelná splátka činí 750 měnových jednotek. Současná hodnota investice je 2 500 měnových jednotek.

=FV(4%;2;750;2500) = -4234.00 měnových jednotek. Hodnota na konci investice je 4234.00 měnových jednotek.

FVSCHEDULE

Vypočítá budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složeného úroku.

Syntaxe

FVSCHEDULE(Jistina; Plán)

Jistina je počáteční kapitál.

Plán je sada úrokových sazeb, např jako rozsah H3:H5 nebo jako (Seznam) (viz příklad).

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

Částka 1 000 měnových jednotek byla investována během tří let. Úrokové sazby byly 3 %, 4 % a 5 % za rok. Chcete vypočítat hodnotu po třech letech.

=FVSCHEDULE(1000;{0,03;0,04;0,05}) vrátí 1124,76.

INTRATE

Vypočítá roční úrokovou sazbu, která je výsledkem cenného papíru (nebo jiné položky) koupeného za kupní cenu a prodaného za výkupní cenu.

Syntaxe

INTRATE(Vypořádání; Splatnost; Investice; Výkupní cena [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum kdy je cenný papír splatný.

KupníCena je pořizovací cena.

VýkupníCena je prodejní cena.

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Obraz byl koupen 1990-01-15 za 1 milion a prodán 2002-05-05 za 2 miliony. Základ je odhad denní bilance (základ = 3). Jaká je průměrná roční úroveň úroku?

=INTRATE("1990-01-15"; "2002-05-05"; 1000000; 2000000; 3) vrátí 8.12%.

IPMT

Vypočítá výši úroku z jistiny pro investici s pravidelnými platbami a konstantní úrokovou mírou.

Syntaxe

IPMT(sazba; Období; NPer; PV [; FV [; Typ]])

Sazba je úrok splátek.

Období je období, pro které chcete spočítat složenou úrokovou míru. Období=NPER, pokud chcete spočítat složenou úrokovou míru pro poslední období.

NPer je celkový počet období, během kterých je splátka placena.

PV je aktuální hodnota v řadě plateb.

FV (nepovinné) je požadovaná (budoucí) hodnota na konci období.

Typ je datum splatnosti pro pravidelné platby.

Příklad

Potřebujete vrátit úrokovou sazbu za pět platebních období (let), je-li pravidelná úroková sazba 5 % a peněžní hodnota 15 000 měnových jednotek. Období pravidelných splátek je 7 let.

=IPMT(5%;5;7;15000) = -352,97 měnových jednotek. Úrok z úroků během pátého období (roku) je 352,97 měnových jednotek.

NPER

Vrátí počet období pro investici založenou na pravidelných, neměnných platbách a konstantní úrokové míře.

Syntaxe

NPER(Sazba; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Typ ] ])

Sazba je úrok splátek.

Pmt je konstantní úmor placený každé období.

PV je současná hodnota (hodnota hotovosti) v posloupnosti splátek.

FV (volitelně) je budoucí hodnota, která bude dosažena na konci posledního období.

Typ (volitelně) je datum splatnosti splátky na začátku nebo na konci období.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

Potřebujete zjistit, kolik platebních období pokrývá splátka, je-li úroková sazba za období 6 %, splátka za období 153,75 měnových jednotek a aktuální peněžní hodnota 2 600 měnových jednotek.

=NPER(6%;153,75;2600) = -12,02. Splátkové období pokrývá 12,02 období.

ODDFPRICE

Vrátí cenu cenného papíru s nominální hodnotou 100 měnových jednotek a s odlišným prvním obdobím.

Syntaxe

ODDFPRICE(Vypořádání; Splatnost; Emise; První platba; Sazba; Výnos; Výkupní cena; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Vydání je datum vydání cenného papíru.

PrvníKupon je datum prvního úroku cenného papíru.

Sazba je roční úroková míra.

Výnos je roční výnos cenného papíru.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


ODDFYIELD

Vypočítá výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím.

Syntaxe

ODDFYIELD(Vypořádání; Splatnost; Emise; První platba; Sazba; Cena; Výkupní cena; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

Vydání je datum vydání cenného papíru.

PrvníKupon je datum prvního úroku cenného papíru.

Sazba je roční úroková míra.

Cena je cena cenného papíru.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


ODDLPRICE

Vypočítá cenu cenného papíru s nominální hodnotou 100 měnových jednotek s odlišným posledním obdobím.

Syntaxe

ODDLPRICE(Vypořádání; Splatnost; Poslední úrok; Sazba; Výnos; Výkupní cena; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

PosledníÚrok je datum posledního výnosu cenného papíru.

Sazba je roční úroková míra.

Výnos je roční výnos cenného papíru.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Datum vypořádání: 7. února 1999, datum splatnosti: 15. června 1999, poslední platba: 15. října 1998. Úrok: 3,75 %, výnos: 4,05 %, výkupní cena: 100 měnových jednotek, počet plateb: 2, základ: 0

Cena cenného papíru v nominální hodnotě 100 měnových jednotek mající poslední úročený den nepravidelný, bude vypočtena následujícím způsobem:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0,0375; 0,0405;100;2;0) vrátí 99,87829.

ODDLYIELD

Vypočítá výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím.

Syntaxe

ODDLYIELD(Vypořádání; Splatnost; Poslední úrok; Sazba; Cena; Výkupní cena; Frekvence [; Základ])

Smlouva je datum nákupu cenného papíru.

Splatnost je datum, dokdy je cenný papír splatný (kdy vyprší).

PosledníÚrok je datum posledního výnosu cenného papíru.

Sazba je roční úroková míra.

Cena je cena cenného papíru.

Úmor je vyplácená hodnota na 100 měnových jednotek nominální hodnoty.

Frekvence je počet výplat úroků za rok (1, 2 nebo 4).

Metoda (volitelné) se vybírá ze seznamu možností a určuje, jak se počítá rok.

Metoda

Výpočty

0 nebo nezadáno

Metoda US (NASD), 12 měsíců po 30 dnech

1

Přesný počet dní v měsíci, přesný počet dní v roce.

2

Přesný počet dní v měsíci, rok má 360 dní.

3

Přesný počet dní v měsíci, rok má 365 dní.

4

Evropská metoda, 12 měsíců po 30 dnech


Příklad

Datum vypořádání: 20. dubna 1999, datum splatnosti: 15. června 1994, poslední platba: 15. října 1998. Úrok: 3,75 %, cena: 99,875 měnových jednotek, výkupní cena: 100 měnových jednotek, počet plateb: 2, základ: 0

Výnos cenného papíru, je-li poslední úročený den nepravidelný, bude vypočten následujícím způsobem:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0,0375; 99,875; 100;2;0) vrátí 0,044873 nebo 4,4873 %.

RATE

Vrátí konstantní úrokovou sazbu pro období.

Syntaxe

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Typ ] [ ; Odhad ] ] ])

NPer je celkové množství období, během kterých jsou prováděny splátky (platební období).

Pmt je konstantní platba (anuita) splacená v průběhu každého období.

PV je hodnota hotovosti v sérii splátek.

FV (volitelně) je budoucí hodnota,která bude dosažena na konci splátek.

Typ (volitelně) je termín splatnosti splátek, buď na začátku nebo na konci období.

Odhad (volitelně) určuje očekávanou hodnotu úroku pomocí iterativního výpočtu.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

Potřebujete vypočítat konstantní úrokovou sazbu pro tři platební období, je-li pravidelně spláceno 10 měnových jednotek a aktuální peněžní hodnota je 900 měnových jednotek.

=RATE(3;-10;900) = -75,63% Úroková míra je tedy 75,63%.

RRI

Vypočítá úrokovou sazbu, která představuje návratnost investice.

Syntaxe

RRI(P; PV; FV)

P je počet období potřebných pro spočítání úrokové sazby.

PV je současná (krátkodobá) hodnota. Hodnota hotovosti je vklad peněz nebo současná hodnota naturálie. Vklad je možné zadat pouze jako kladnou hodnotu; vklad nesmí být 0 nebo <0.

FV určuje, co je požadováno jako hodnota hotovosti vkladu.

Příklad

Pro čtyři období (roky) a vklad 7500 měnových jednotek vypočtete potřebnou úrokovou míru, pokud chcete dosáhnout budoucí hodnoty 10000 měnových jednotek.

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

Aby hodnota 7 500 měnových jednotek vynesla hodnotu 10 000 měnových jednotek, musí úroková sazba být 7,46 %.

VDB

Vrátí hodnotu odpisu za určené období s použitím variabilní degresivní metody.

Syntaxe

VDB(Cena; Zůstatek; Životnost; Začátek; Konec [; Faktor [; BezPřechodu]])

Cena je počáteční hodnota majetku.

Zůstatek je hodnota majetku na konci odpisů.

Životnost je doba amortizace majetku.

Start je začátek amortizace. Musí být zadán ve stejném tvaru data jako doba.

Konec je konec amortizace.

Faktor (volitelně) je faktor amortizace. Faktor = 2 je dvojnásobná amortizace.

Nepřepínatje volitelný parametr. Nepřepínat = 0 (výchozí) znamená přepnutí na lineární amortizaci. Pokud je Nepřepínat = 1, neprovede se žádné přepnutí.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

Chcete určit, jaká je dvojitá degresivní metoda odpisu pro období, jestliže počáteční hodnota je 35 000 měnových jednotek a zůstatek 7 500 měnových jednotek. Období odpisu trvá tři roky. Vypočítán má být odpis mezi 10. a 20. obdobím.

=VDB(35000;7500;36;10;20;2) = 8603,80 měnových jednotek. Amortizace během období mezi 10. a 20. obdobím je 8 603,80 měnových jednotek.

XIRR

Vypočte vnitřní výnosnost pro seznam plateb, které probíhají v různé dny. Výpočet se zakládá na délce roku 365 dní a ignoruje přestupné roky.

Pokud se platby uskutečňují v pravidelných intervalech, použijte funkci IRR.

Syntaxe

XIRR(Hodnoty; Data [; Odhad])

Hodnoty a Data odkazují na posloupnosti plateb a jím odpovídajících dat. První pár dat definuje začátek platebního plánu. Všechna další data musí být později, ale nemusí být nijak seřazená. Posloupnosti hodnot musí obsahovat alespoň jednu zápornou a jednu kladnou hodnotu (výběr a vklad).

Odhad (volitelně) je odhad vnitřní sazby výnosu. Implicitně je 10%.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

Výpočet vnitřní sazby výnosu následujících pěti plateb (data jsou ve formátu ISO 8601):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Přijato

2

2001-02-01

2000

Vydáno

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0,1) vrátí 0,1828 neboli 18,28 %.

XNPV

Vrátí současnou hodnotu pro seznam plateb, které se uskutečňují v různé dny. Výpočet se zakládá na délce roku 365 dní a ignoruje přestupné roky.

Pokud se platby uskutečňují v nepravidelných intervalech, použijte funkci NPV.

Syntaxe

XNPV(Sazba; Hodnota; Data)

Sazba je vnitřní sazba výnosu plateb.

Hodnoty a Data odkazují na posloupnosti plateb a jím odpovídajících dat. První pár dat definuje začátek platebního plánu. Všechna další data musí být později, ale nemusí být nijak seřazená. Posloupnosti hodnot musí obsahovat alespoň jednu zápornou a jednu kladnou hodnotu (výběr a vklad).

Příklad

Výpočet čisté současné hodnoty výše zmíněných pěti plateb při spekulativní vnitřní sazbě výnosu plateb 6 %.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) vrátí 323.02.

Zpět k první části finančních funkcí

Zpět ke druhé části finančních funkcí

Funkce podle kategorie

Podpořte nás!