Funkce dostupné z doplňků, Seznam analytických funkcí, část druhá

note

Funkce dostupné z doplňků jsou poskytovány službou UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit funkci - Kategorie Doplňky


IMCOS

Vrátí kosinus komplexního čísla.

IMCOSH

Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.

IMCOT

Vrátí kotangens komplexního čísla.

IMCSC

Vrátí kosekans komplexního čísla.

IMCSCH

Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.

IMSEC

Vrátí sekans komplexního čísla.

IMSECH

Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.

IMSIN

Vrátí sinus komplexního čísla.

IMSINH

Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.

IMTAN

Vrátí tangens komplexního čísla.

CONVERT

Převede hodnotu z jedné měrné jednotky na odpovídající hodnotu v jiné měrné jednotce.

COMPLEX

Podle zadané reálné a imaginární složky vrátí komplexní číslo.

Syntaxe

COMPLEX(Reálné číslo; Im číslo [; Přípona])

ReálnéČíslo je reálná část komplexního čísla.

ImaginárníČislo imaginární část komplexního čísla.

Přípona je seznam možností, "i" or "j".

Příklad

=COMPLEX(3;4;"j") vrátí 3+4j.

FACTDOUBLE

Vrací dvojitý faktoriál čísla.

Syntaxe

FACTDOUBLE(Číslo)

Vrací Číslo...............!!, dvojitý faktoriál Čísla, kde Číslo je celé číslo větší nebo rovno nule.

Pro sudá čísla FACTDOUBLE(n) vrací:

2*4*6*8* ... *n

Pro lichá čísla FACTDOUBLE(n) vrací:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) vrací 1 (z definice).

Příklad

=FACTDOUBLE(5) vrátí 15.

=FACTDOUBLE(6) vrátí 48.

=FACTDOUBLE(0) vrátí 1.

IMABS

Vrací absolutní hodnotu komplexního čísla.

Syntaxe

IMABS("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMABS("5+12j") vrátí 13.

IMAGINARY

Vrací imaginární část komplexního čísla.

Syntaxe

IMAGINARY("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMAGINARY("4+3j") vrátí 3.

IMARGUMENT

Vrací argument (úhel fí) komplexního čísla.

Syntaxe

IMARGUMENT("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMARGUMENT("3+4j") vrátí 0.927295.

IMCONJUGATE

Vrací komplexní doplněk komplexního čísla.

Syntaxe

IMCONJUGATE("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMCONJUGATE("1+j") vrátí 1-j.

IMDIV

Vrací podíl dvou komplexních čísel.

Syntaxe

IMDIV("Čitatel"; "Jmenovatel")

Čitatel, Jmenovatel jsou komplexní čísla zadaná ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") vrátí 5+12i.

IMEXP

Vrací mocninu e (Eulerovo číslo) a komplexního čísla. Konstanta e má hodnotu přibližně 2.71828182845904.

Syntaxe

IMEXP("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMEXP("1+j") vrací 1.47+2.29j (zaokrouhleno).

IMLN

Vrací přirozený logaritmus komplexního čísla. Konstanta e má hodnotu přibližně 2.71828182845904.

Syntaxe

IMLN("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMLN("1+j") vrátí 0.35+0.79j (zaokrouhleno).

IMLOG10

Vrací logaritmus (o základu 10) komplexního čísla.

Syntaxe

IMLOG10("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMLOG10("1+j") vrátí 0.15+0.34j (zaokrouhleno).

IMLOG2

Vrací dvojkový logaritmus komplexního čísla.

Syntaxe

IMLOG2("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMLOG2("1+j") vrátí 0.50+1.13j (zaokrouhleno).

IMPOWER

Vrátí KomplexníČíslo umocněné na Číslo.

Syntaxe

IMPOWER("KomplexníČíslo"; Číslo)

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Číslo je exponent.

Příklad

=IMPOWER("2+3i";2) vrátí -5+12i.

IMPRODUCT

Výsledkem je součin zadaných komplexních čísel.

Syntaxe

IMPRODUCT(Komplexní číslo 1 [; Komplexní číslo 2 [; … [; Komplexní číslo 255]]])

Komplexní číslo 1, Komplexní číslo 2, … ,Komplexní číslo 255 jsou komplexní čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s komplexními čísly. Komplexní čísla se zadávají ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") vrátí 27+11j.

IMREAL

Vrací reálnou část komplexního čísla.

Syntaxe

IMREAL("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMREAL("1+3j") vrátí 1.

IMSQRT

Vrátí druhou odmocninu komplexního čísla.

Syntaxe

IMSQRT("KomplexníČíslo")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMSQRT("3+4i") vrátí 2+1i.

IMSUB

Vrátí rozdíl dvou komplexních čísel.

Syntaxe

IMSUB("KomplexníČíslo1"; "KomplexníČíslo2")

KomplexníČíslo je komplexní číslo, které je zadané ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMSUB("13+4j";"5+3j") vrátí 8+j.

IMSUM

Výsledkem je součet zadaných komplexních čísel.

Syntaxe

IMSUM(Komplexní číslo 1 [; Komplexní číslo 2 [; … [; Komplexní číslo 255]]])

Komplexní číslo 1, Komplexní číslo 2, … ,Komplexní číslo 255 jsou komplexní čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s komplexními čísly. Komplexní čísla se zadávají ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Příklad

=IMSUM("13+4j";"5+3j") vrátí 18+7j.

OCT2BIN

Převede zadaný řetězec představující osmičkové číslo na řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě.

Syntaxe

OCT2BIN(Číslo [; Míst])

Číslo je řetězec představující osmičkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=OCT2BIN("3";3) vrátí "011".

OCT2DEC

Převede řetězec představující číslo v osmičkové soustavě na číslo.

Syntaxe

OCT2DEC(Číslo)

Číslo je řetězec představující osmičkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Příklad

=OCT2DEC("144") vrátí 100.

OCT2HEX

Převede zadaný řetězec představující číslo v osmičkové soustavě na řetězec představující číslo v šestnáctkové soustavě.

Syntaxe

OCT2HEX(Číslo [; Míst])

Číslo je řetězec představující osmičkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=OCT2HEX("144";4) vrátí "0064".

Podpořte nás!