Funkce dostupné z doplňků, Seznam analytických funkcí, část první

note

Funkce dostupné z doplňků jsou poskytovány službou UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit funkci - Kategorie Doplňky


DELTA

Pokud se čísla zadaná v parametrech rovnají, je výsledek PRAVDA (1), jinak NEPRAVDA (0).

Syntaxe

DELTA(Číslo 1 [; Číslo 2])

Příklad

=DELTA(1;2) vrátí 0.

DEC2HEX

Převede zadané číslo v desítkové soustavě do šestnáctkové soustavy.

Syntaxe

DEC2HEX(Číslo [; Míst])

Číslo je desítkové číslo. Pokud je číslo záporné, vrátí funkce šestnáctkové číslo s 10 znaky (40 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatních 39 bitů vrací hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2HEX(100;4) vrátí 0064.

BIN2OCT

Převede zadané číslo ve dvojkové soustavě do osmičkové soustavy.

Syntaxe

BIN2OCT(Číslo [; Míst])

Číslo je číslo v dvojkové soustavě. Číslo může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=BIN2OCT(1100100;4) vrátí 0144.

DEC2OCT

Převede číslo v desítkové soustavě do osmičkové soustavy.

Syntaxe

DEC2OCT(Číslo [; Míst])

Číslo je desítkové číslo. Pokud je číslo záporné, vrátí funkce osmičkové číslo s 10 znaky (30 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatních 39 bitů vrací hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2OCT(100;4) vrátí 0144.

DEC2BIN

Převede číslo v desítkové soustavě v rozmezí -512 až 511 do dvojkové soustavy.

Syntaxe

DEC2BIN(Číslo [; Míst])

Číslo je desítkové číslo. Pokud je Číslo záporné, vrátí funkce dvojkové číslo s 10 znaky. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, zbylých 9 bitů vrátí hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2BIN(100;8) vrátí 01100100.

HEX2DEC

Převede číslo v šestnáctkové soustavě do desítkové soustavy.

Syntaxe

HEX2DEC(Číslo)

Číslo je šestnáctkové číslo nebo řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Příklad

=HEX2DEC("6a") vrátí 106.

HEX2BIN

Převede číslo v šestnáctkové soustavě do dvojkové soustavy.

Syntaxe

HEX2BIN(Číslo [; Míst])

Číslo je šestnáctkové číslo nebo řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=HEX2BIN("6a";8) vrátí 01101010.

HEX2OCT

Převede číslo v šestnáctkové soustavě do osmičkové soustavy.

Syntaxe

HEX2OCT(Číslo [; Míst])

Číslo je šestnáctkové číslo nebo řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=HEX2OCT("6a";4) vrátí 0152.

BIN2DEC

Převede číslo zadané ve dvojkové soustavě do desítkové soustavy.

Syntaxe

BIN2DEC(Číslo)

Číslo je číslo v dvojkové soustavě. Číslo může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Příklad

=BIN2DEC(1100100) vrátí 100.

BIN2HEX

Převede číslo zadané ve dvojkové soustavě do šestnáctkové soustavy.

Syntaxe

BIN2HEX(Číslo [; Míst])

Číslo je číslo v dvojkové soustavě. Číslo může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=BIN2HEX(1100100;6) vrátí 000064.

ERF.PRECISE

Vrací hodnoty Gaussova chybového integrálu mezi 0 a daným limitem.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Syntaxe

ERF.PRECISE(DolníMez)

DolníMez je limit integrálu. Výpočet se provádí mezi 0 a tímto limitem.

Příklad

=ERF.PRECISE(1) vrátí 0,842701.

ERFC

Vrátí doplňkové hodnoty pro Gaussův chybový integrál mezi x a nekonečnem.

Syntaxe

ERFC(DolníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

Příklad

=ERFC(1) vrátí 0.157299.

ERFC.PRECISE

Vrátí doplňkové hodnoty pro Gaussův chybový integrál mezi x a nekonečnem.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Syntaxe

ERFC.PRECISE(DolníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

Příklad

=ERFC.PRECISE(1) vrátí 0,157299.

ERF

Vrátí hodnotu Gaussova chybového integrálu.

Syntaxe

ERF(Dolní mez [; Horní mez])

DolníMez je dolní mez integrálu.

HorníMez je volitelná. Je to horní mez integrálu. Pokud hodnota není zadaná, spočítá se integrál mezi nulou a dolní mezí.

Příklad

=ERF(0;1) vrátí 0,842701.

BESSELY

Vypočítá Besselovu funkci druhého druhu Yn(x).

Syntaxe

BESSELY(X; N)

X je striktně kladná hodnota (X> 0), na které bude funkce vypočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce Yn(x)

Příklad

=BESSELY(3,45; 4), vrátí -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333), vrátí -0,679848116844476, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELY(0; 3), vrátí Err:502 – neplatný argument (X=0)

BESSELJ

Vypočítá Besselovu funkci prvního druhu Jn(x) (cylindrická funkce).

Syntaxe

BESSELJ(X; N)

X je hodnota, na které bude funkce spočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce Jn(x)

Příklad

=BESSELJ(3,45; 4), vrátí 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333), vrátí 0,196772639864984, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELJ(-1; 3), vrátí -0,019563353982668

BESSELK

Vypočítá modifikovanou Besselovu funkci druhého druhu Kn(x).

Syntaxe

BESSELK(X; N)

X je striktně kladná hodnota (X> 0), na které bude funkce vypočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce Kn(x)

Příklad

=BESSELK(3,45; 4), vrátí 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333), vrátí 0,144803466373734, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELK(0; 3), vrátí Err:502 – neplatný argument (X=0)

BESSELI

Vypočítá modifikovanou Besselovu funkci prvního druhu In (x).

Syntaxe

BESSELI(X; N)

X je hodnota, na které bude funkce spočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce In(x)

Příklad

=BESSELI(3,45; 4), vrátí 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333), vrátí 0,651416873060081, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELI(-1; 3), vrátí -0,022168424924332

GESTEP

Výsledek je 1, pokud Číslo je větší nebo rovno Kroku.

Syntaxe

GESTEP(Číslo [; Krok])

Příklad

=GESTEP(5;1) vrátí 1.

Podpořte nás!