Funkce dostupné z doplňků, Seznam analytických funkcí, část první

note

Funkce dostupné z doplňků jsou poskytovány službou UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit funkci - Kategorie Doplňky


BESSELI

Vypočítá modifikovanou Besselovu funkci prvního druhu In (x).

Syntaxe

BESSELI(X; N)

X je hodnota, na které bude funkce spočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce In(x)

Příklad

=BESSELI(3,45; 4), vrátí 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333), vrátí 0,651416873060081, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELI(-1; 3), vrátí -0,022168424924332

BESSELJ

Vypočítá Besselovu funkci prvního druhu Jn(x) (cylindrická funkce).

Syntaxe

BESSELJ(X; N)

X je hodnota, na které bude funkce spočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce Jn(x)

Příklad

=BESSELJ(3,45; 4), vrátí 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333), vrátí 0,196772639864984, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELJ(-1; 3), vrátí -0,019563353982668

BESSELK

Vypočítá modifikovanou Besselovu funkci druhého druhu Kn(x).

Syntaxe

BESSELK(X; N)

X je striktně kladná hodnota (X> 0), na které bude funkce vypočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce Kn(x)

Příklad

=BESSELK(3,45; 4), vrátí 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333), vrátí 0,144803466373734, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELK(0; 3), vrátí Err:502 – neplatný argument (X=0)

BESSELY

Vypočítá Besselovu funkci druhého druhu Yn(x).

Syntaxe

BESSELY(X; N)

X je striktně kladná hodnota (X> 0), na které bude funkce vypočtena.

N je pozitivní v kladné celé číslo (N >= 0) reprezentující pořadí Besselovy funkce Yn(x)

Příklad

=BESSELY(3,45; 4), vrátí -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333), vrátí -0,679848116844476, stejně jako výše, protože desetinná část N je ignorována.

=BESSELY(0; 3), vrátí Err:502 – neplatný argument (X=0)

BIN2DEC

Převede řetězec představující číslo zadané ve dvojkové soustavě na číslo.

Syntaxe

BIN2DEC(Číslo)

Číslo je řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě. Může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Příklad

=BIN2DEC("1100100") vrátí 100.

BIN2HEX

Převede řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě na řetězec představující číslo v šestnáctkové soustavě.

Syntaxe

BIN2HEX(Číslo [; Míst])

Číslo je řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě. Může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=BIN2HEX("1100100";6) vrátí "000064".

BIN2OCT

Převede zadaný řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě na řetězec představující číslo v osmičkové soustavě.

Syntaxe

BIN2OCT(Číslo [; Míst])

Číslo je řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě. Může mít maximálně 10 míst (bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit. Záporná čísla jsou zadána ve formátu dvojkového doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=BIN2OCT("1100100";4) vrátí "0144".

DEC2BIN

Převede zadané číslo na řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě.

Syntaxe

DEC2BIN(Číslo [; Míst])

Číslo je číslo mezi -512 a 511. Pokud je záporné, vrátí funkce řetězec s dvojkovým číslem s 10 znaky. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, zbylých 9 bitů vrátí hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2BIN(100;8) vrátí "01100100".

DEC2HEX

Převede zadané číslo na řetězec představující číslo v šestnáctkové soustavě.

Syntaxe

DEC2HEX(Číslo [; Míst])

Číslo je číslo. Pokud je záporné, vrátí funkce řetězec se šestnáctkovým číslem s 10 znaky (40 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatních 39 bitů vrací hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2HEX(100;4) vrátí "0064".

DEC2OCT

Převede zadané číslo na řetězec představující číslo v osmičkové soustavě.

Syntaxe

DEC2OCT(Číslo [; Míst])

Číslo je číslo. Pokud je záporné, vrátí funkce řetězec s osmičkovým číslem s 10 znaky (30 bitů). Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatních 29 bitů vrací hodnotu.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=DEC2OCT(100;4) vrátí "0144".

DELTA

Pokud se čísla zadaná v parametrech rovnají, je výsledek PRAVDA (1), jinak NEPRAVDA (0).

Syntaxe

DELTA(Číslo 1 [; Číslo 2])

Příklad

=DELTA(1;2) vrátí 0.

ERF

Vrátí hodnotu Gaussova chybového integrálu.

Syntaxe

ERF(Dolní mez [; Horní mez])

DolníMez je dolní mez integrálu.

HorníMez je volitelná. Je to horní mez integrálu. Pokud hodnota není zadaná, spočítá se integrál mezi nulou a dolní mezí.

Příklad

=ERF(0;1) vrátí 0,842701.

ERF.PRECISE

Vrací hodnoty Gaussova chybového integrálu mezi 0 a daným limitem.

Syntaxe

ERF.PRECISE(DolníMez)

DolníMez je limit integrálu. Výpočet se provádí mezi 0 a tímto limitem.

Příklad

=ERF.PRECISE(1) vrátí 0,842701.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC

Vrátí doplňkové hodnoty pro Gaussův chybový integrál mezi x a nekonečnem.

Syntaxe

ERFC(DolníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

Příklad

=ERFC(1) vrátí 0.157299.

ERFC.PRECISE

Vrátí doplňkové hodnoty pro Gaussův chybový integrál mezi x a nekonečnem.

Syntaxe

ERFC.PRECISE(DolníMez)

DolníMez je dolní mez integrálu.

Příklad

=ERFC.PRECISE(1) vrátí 0,157299.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

GESTEP

Výsledek je 1, pokud Číslo je větší nebo rovno Kroku.

Syntaxe

GESTEP(Číslo [; Krok])

Příklad

=GESTEP(5;1) vrátí 1.

HEX2BIN

Převede zadaný řetězec představující číslo v šestnáctkové soustavě na řetězec představující číslo ve dvojkové soustavě.

Syntaxe

HEX2BIN(Číslo [; Míst])

Číslo je řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=HEX2BIN("6a";8) vrátí "01101010".

HEX2DEC

Převede řetězec představující číslo v šestnáctkové soustavě na číslo.

Syntaxe

HEX2DEC(Číslo)

Číslo je řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Příklad

=HEX2DEC("6a") vrátí 106.

HEX2OCT

Převede zadaný řetězec představující číslo v šestnáctkové soustavě na řetězec představující číslo v osmičkové soustavě.

Syntaxe

HEX2OCT(Číslo [; Míst])

Číslo je řetězec představující šestnáctkové číslo. Může mít maximálně 10 míst. Nejvýznamnější bit je znaménkový bit, ostatní bity vrátí hodnotu. Záporná čísla jsou zadána ve dvojkovém doplňku.

Místa znamená počet míst, která mají být na výstupu.

Příklad

=HEX2OCT("6a";4) vrátí "0152".

Podpořte nás!