Funkce dostupné z doplňků

Následuje popis a seznam funkcí dostupných z doplňků.

Princip doplňků

V nápovědě naleznete také popis rozhraní doplňků LibreOffice. Jsou tam popsány i důležité funkce a jejich parametry pro .

Poskytnuté doplňky

LibreOffice obsahuje ukázky využití rozhraní pro doplňky v LibreOffice Calc.

Analytické funkce - část 1

Analytické funkce - část 2

DAYSINMONTH

Vypočítá počet dní v měsíci pro dané datum.

Syntaxe

DAYSINMONTH(Datum)

Datum je libovolné datum v příslušném měsíci požadovaného roku. Parametr Datum musí být platné datum podle národního prostředí LibreOffice.

Příklad

=DAYSINMONTH(A1) vrátí 29 dnů, pokud A1 obsahuje 1968-02-17, platné datum pro únor 1968.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Spočítá počet dní v roce zadaného data.

Syntaxe

DAYSINYEAR(Datum)

Datum je kterékoliv datum příslušného roku. Parametr Datum musí být platné datum podle národního prostředí LibreOffice.

Příklad

=DAYSINYEAR(A1) vrátí 366 dnů pokud A1 obsahuje 1968-02-29, platné datum pro rok 1968.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Určuje, zda je rok přestupný. Pokud ano, funkce vrátí hodnotu 1 (PRAVDA); pokud není, vrátí 0 (NEPRAVDA).

Syntaxe

ISLEAPYEAR(Datum)

Datum určí, jestli zadané datum padne do přestupného roku. Parametr musí být platným datem.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Příklad

=ISLEAPYEAR(A1) vrátí 1, pokud A1 obsahuje 1968-02-29, platné datum 29. února 1968 podle aktuálního národního prostředí.

Můžete také použít =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) nebo datum jako řetězec podle normy ISO 8601 =ISLEAPYEAR("1968-02-29").

Nikdy nepoužívejte =ISLEAPYEAR(2/29/68), protože takto se nejdříve vyhodnotí 2 děleno 29 děleno 68, a pak se vyhodnotí funkce ISLEAPYEAR z malého čísla jako ze serializovaného data.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Spočítá rozdíl mezi dvěma daty v měsících.

Syntaxe

MONTHS(PočátečníDatum; KoncovéDatum; Typ)

PočátečníDatum je první datum

KoncovéDatum je druhé datum

Typ určuje typ rozdílu. Možné hodnoty jsou 0 (interval) a 1 (v kalendářních měsících).

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Zašifruje řetězec posunutím o 13 míst v abecedě. Po písmenu Z se pokračuje na začátku abecedy (rotace). Když na výsledek znovu použijete stejnou funkci, získáte původní text.

Syntaxe

ROT13(Text)

Text je znakový řetězec, který má být zakódován. ROT13(ROT13(Text)) dekóduje kód.

Příklad

=ROT13("Anqnpr Gur Qbphzrag Sbhaqngvba olyn mnybžran i máří 2010.") vrátí řetězec „Nadace The Document Foundation byla založena v září 2010.“. Mezery, číslice, interpunkce a znaky s diakritikou funkce ROT13 nezmění.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Další informace o této funkci naleznete na wiki stránce ROT13.


WEEKS

Vypočítá rozdíl v týdnech mezi dvěma daty.

Syntaxe

WEEKS(PočátečníDatum; KoncovéDatum; Typ)

PočátečníDatum je počáteční datum intervalu.

KoncovéDatum je koncové datum intervalu. Koncové datum musí být větší než počáteční, jinak je vrácena chyba.

Typ určuje typ rozdílu. Možné hodnoty jsou 0 (časový interval) a 1 (kalendářní týdny).

Pokud Typ = 0, bude se předpokládat, že 7 dní odpovídá jednomu týdnu bez ohledu na určitý den označující začátek týdne.

Pokud Typ = 1, bude se za první den týdne považovat pondělí. Každý výskyt pondělí v intervalu (kromě počátečního data) je tudíž počítán jako nový týden.

note

Tato funkce považuje za první den týdne pondělí bez ohledu na aktuální nastavení národního prostředí.


Příklad

V následujících příkladech jsou data předávána jako řetězce. Mohou však být též uložena odděleně v buňkách a předána jako odkazy.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) vrátí 0, jelikož má Typ hodnotu 0 a interval zahrnuje pouze 5 dní.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) vrátí 1, jelikož má Typ hodnotu 0 a interval zahrnuje 7 dní.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) vrátí 1, jelikož má Typ hodnotu 1 a interval obsahuje pondělí; 12. 1. 2022 je středa a 17. 1. 2022 je pondělí.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) vrátí 0, jelikož má Typ hodnotu 1 a interval neobsahuje žádné pondělí kromě počátečního data.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Určí počet týdnů v roce pro dané datum. Počet týdnů je určen následujícím způsobem: týden, který je rozložen mezi dva roky, se přidá k roku, ve kterém se vyskytuje větší část týdne.

Syntaxe

WEEKSINYEAR(Datum)

Datum je kterékoliv datum příslušného roku. Parametr Datum musí být platné datum podle národního prostředí LibreOffice.

Příklad

WEEKSINYEAR(A1) vrátí 53 pokud A1 obsahuje 1970-02-17, platné datum pro rok 1970.

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Spočítá rozdíl v letech mezi dvěma daty.

Syntaxe

YEARS(PočátečníDatum; KoncovéDatum; Typ)

PočátečníDatum je první datum

KoncovéDatum je druhé datum

Typ určuje typ rozdílu. Možné hodnoty jsou 0 (interval) a 1 (v kalendářních letech).

Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Doplňky pomocí LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Podpořte nás!