Logické funkce

Tato kategorie obsahuje Logické funkce.

Manipulace s ne-logickými argumenty v logických funkcích

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Logické


ISNA

Vrátí PRAVDA, pokud buňka obsahuje chybovou hodnotu #N/A (hodnota není k dispozici).

Pokud dojde k chybě, funkce vrátí NEPRAVDA.

Syntaxe

ISNA(Hodnota)

Hodnota je hodnota nebo výraz určený k testování.

Příklad

=ISNA(D3) vrátí jako výsledek NEPRAVDA.

IFERROR

Vrátí hodnotu, pokud buňka neobsahuje chybovou hodnotu, v opačném případě vrátí alternativní hodnotu.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

IFERROR(Hodnota; Alternativní hodnota)

Hodnota je hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud se nerovná chybě nebo neskončí chybou.

Alternativní hodnota je hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud se výraz nebo hodnota Hodnota rovná chybě nebo skončí chybou.

Příklad

=IFERROR(C8;C9), kde buňka C8 obsahuje =1/0 vrátí hodnotu C9, protože 1/0 je chybou.

=IFERROR(C8;C9), kde buňka C8 obsahuje 13, vrátí 13, hodnotu C8, která není chybou.

IFS

IFS je několikanásobná funkce IF.

SWITCH

SWITCH porovnává výraz s hodnotou1hodnotouN a vrátí výsledek náležející první hodnotě, která se rovná výrazu. Pokud neexistuje žádná shoda a je zadána hodnota výchozí_hodnota, bude vrácena.

AND

Vrátí PRAVDA, jsou-li všechny argumenty PRAVDA. Když je jeden z argumentů NEPRAVDA, vrátí tato funkce hodnotu NEPRAVDA.

Argumenty mohou být logickými výrazy (PRAVDA, 1<5, 2+3=7, B8<10), které vrací logické hodnoty, nebo mohou označovat oblasti (A1:C3) obsahující logické hodnoty.

Syntaxe

AND(Logická hodnota 1 [; Logická hodnota 2 [; … [; Logická hodnota 255]]])

Logická hodnota 1, Logická hodnota 2, … , Logická hodnota 255 jsou booleovské hodnoty nebo odkazy na buŇky či oblasti buněk s booleovskými hodnotami.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

Logické hodnoty jednotlivých položek jsou 12<13; 14>12 a 7<6.

=AND(12<13;14>12;7<6) vrátí NEPRAVDA.

=AND(FALSE();TRUE()) vrátí NEPRAVDA.

FALSE

Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA. Funkce FALSE() nevyžaduje žádné argumenty a vždy vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA.

Syntaxe

FALSE()

Příklad

=FALSE() vrátí NEPRAVDA

=NOT(FALSE()) vrátí PRAVDA

IF

Specifikuje logický test, který má být proveden.

Syntaxe

IF(Test [; [HodnotaPotom] [; [HodnotaJinak]]])

Test je jakákoli hodnota nebo výraz, který může být PRAVDA nebo NEPRAVDA.

HodnotaPotom (nepovinné) je hodnota, která bude vrácena, pokud má Test hodnotu PRAVDA.

HodnotaJinak (nepovinné) je hodnota, která bude vrácena, pokud má Test hodnotu NEPRAVDA.

Pokud jsou parametry funkcí LibreOffice Calc označeny jako „nepovinné“, je možné je vynechat, pokud za nimi nenásledují žádné další parametry. Např. pokud má funkce čtyři parametry a poslední dva jsou označeny jako „nepovinné“, je možné vynechat parametr 4 nebo parametry 3 a 4, ale není možné vynechat samotný parametr 3.

Příklad

=IF(A1>5;100;"příliš málo") Pokud je hodnota v buňce A1 větší než 5, vrátí se 100; v opačném případě se vrátí text příliš málo.

=IF(A1>5;;"příliš málo") Pokud je hodnota v buňce A1 větší než 5, vrátí se 0, protože prázdný parametr je považován za 0; v opačném případě se vrátí text příliš málo.

=IF(A1>5;100;) Pokud je hodnota v buňce A1 menší než 5, vrátí se hodnota 0, protože prázdný parametr HodnotaJinak je považována za 0; v opačném případě se vrátí 100.

NOT

Vrátí doplněk (převrátí) logickou hodnotu.

Syntaxe

NOT(LogickáHodnota)

LogickáHodnota je jakákoli hodnota, k níž má být vrácen doplněk.

Příklad

=NOT(A). Pokud A=PRAVDA, potom NOT(A) bude mít výsledek NEPRAVDA.

OR

Vrátí PRAVDA, pokud je alespoň jeden argument PRAVDA. Tato funkce vrátí NEPRAVDA, jestliže všechny argumenty mají logickou hodnotu NEPRAVDA.

Argumenty mohou být logickými výrazy (PRAVDA, 1<5, 2+3=7, B8<10), které vrací logické hodnoty, nebo mohou označovat oblasti (A1:C3) obsahující logické hodnoty.

Syntaxe

OR(Logická hodnota 1 [; Logická hodnota 2 [; … [; Logická hodnota 255]]])

Logická hodnota 1, Logická hodnota 2, … , Logická hodnota 255 jsou booleovské hodnoty nebo odkazy na buŇky či oblasti buněk s booleovskými hodnotami.

note

Tato funkce ignoruje veškerý text a prázdné buňky v oblasti dat. Jestliže se zdá, že funkce vrací chybné výsledky, vyhledejte v oblastech dat text. Textový obsah můžete zvýraznit pomocí zvýrazňování hodnot.


Příklad

Logické hodnoty jednotlivých položek jsou 12<11, 13>22 a 45=45.

=OR(12<11;13>22;45=45) vrátí PRAVDA.

=OR(FALSE();TRUE()) vrátí PRAVDA.

TRUE

Vrátí logickou hodnotu PRAVDA. Funkce TRUE() nevyžaduje žádné argumenty a vždy vrátí logickou hodnotu PRAVDA.

Syntaxe

TRUE()

Příklad

Pokud A=PRAVDA a B=NEPRAVDA, budou platit následující zápisy:

=AND(A;B) vrátí NEPRAVDA

=OR(A;B) vrátí PRAVDA

=NOT(AND(A;B)) vrátí PRAVDA

XOR

Vrátí PRAVDA, pokud je lichý počet argumentů vyhodnocen jako PRAVDA.

Argumenty mohou být logickými výrazy (PRAVDA, 1<5, 2+3=7, B8<10), které vrátí logické hodnoty, nebo mohou označovat oblasti (A1:C3) obsahující logické hodnoty.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.0.


Syntaxe

XOR(Logická hodnota 1 [; Logická hodnota 2 [; … [; Logická hodnota 255]]])

Logická hodnota 1, Logická hodnota 2, … , Logická hodnota 255 jsou booleovské hodnoty nebo odkazy na buŇky či oblasti buněk s booleovskými hodnotami.

Příklad

=XOR(TRUE();TRUE()) vrátí NEPRAVDA

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) vrátí PRAVDA

=XOR(FALSE();TRUE()) vrátí PRAVDA

Podpořte nás!