Datové a časové funkce

Tyto funkce se používají pro vkládání a úpravu data a času.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vložit - Funkce - Kategorie Datum a čas


note

Funkce, jejichž název končí na _ADD nebo _EXCEL2003, vrací stejné výsledky jako odpovídající funkce (bez přípony) programu Microsoft Excel 2003. Chcete-li získat výsledky podle mezinárodních standardů, použijte funkce bez přípon.


LibreOffice interně zpracovává hodnotu data/času jako numerickou hodnotu. Pokud přiřadíte datové nebo časové hodnotě formát čísla "Číslo", potom bude převedena na číslo. Například '01/01/2000 12:00 PM' se převede na 36526.5. Celočíselná hodnota odpovídá datu, desetinná část odpovídá času. Chcete-li místo číselného zobrazení data a času použít běžný formát, vyberte buňku obsahující datum nebo čas, vyvolejte místní nabídku, zvolte Formát buněk a na kartě Čísla vyberte požadovaný formát čísla.

Základní datum pro den nula

Data se počítají odchylkou od počátečního dne nula. Den nula můžete nastavit na některé z těchto dat:

Základní datum

Použito

'12/30/1899'

(výchozí)

'01/01/1900'

(použito ve StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(použito v software Apple)


Pro výběr základního data zvolte - LibreOffice Calc - Výpočty.

warning

Když kopírujete a vkládáte buňky obsahující data mezi různými sešity, oba dokumenty musí být nastaveny na stejné základní datum. Pokud se základní data liší, změní se zobrazené datum!


Dvouciferné roky

V - LibreOffice - Obecné naleznete sekci Rok (dvě číslice). V této sekci je možné nastavit období, pro které zadávaný dvouciferný údaj platí. Zde provedené změny mají vliv na některé z dále uvedených funkcí.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


note

Informace o časové zóně se nepoužívají ve funkcích datumu a času a buňkách.


Funkce

Datové a časové funkce

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

ISOWEEKNUM

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Podpořte nás!