Funkce podle kategorie

Tato sekce popisuje funkce LibreOffice Calc. Všechny funkce jsou v Průvodci funkcí rozděleny podle kategorií.

Databázové

Dvanáct funkcí z kategorie Databáze umožňují pracovat s jednoduchou databází, která zabírá obdélníkovou oblast sešitu sestávající ze sloupců a řádků, v níž jsou data uspořádána tak, že každý řádek představuje jeden záznam.

Datové a časové

Tyto funkce se používají pro vkládání a úpravu data a času.

Finanční

Tato kategorie obsahuje matematické finanční funkce LibreOffice Calc.

Informační

Tato kategorie obsahuje informační funkce.

Logické

Tato kategorie obsahuje Logické funkce.

Matematické

Tato kategorie obsahuje Matematické funkce Calcu.

Pole

Tato kategorie obsahuje maticové funkce.

Statistické

Tato kategorie obsahuje statistické funkce.

Sešit

V této sekci budou uvedeny popisy funkcí Sešitu spolu s příklady.

Textové

Tato část popisuje funkce Textu.

Doplňky

Následuje popis a seznam funkcí dostupných z doplňků.

Podpořte nás!