Funkce

Otevře Průvodce funkcí, který pomáhá interaktivně vytvářet vzorce.

Než průvodce spustíte, vyberte v aktuálním listu buňku nebo oblast buněk na místě, kam se má vzorec vložit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Vložit - Funkce.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Vložit na kartě Vložit zvolte Funkce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Průvodce funkcí

Průvodce funkcí

Pomocí klávesnice:

+ F2


note

Úplnou specifikaci formátu ODFF (OpenDocument Format Formula) si můžete stáhnout z webových stránek sdružení OASIS.


Průvodce funkcí má dvě karty: Funkce slouží k vytváření vzorců, Struktura slouží ke kontrole stavby vzorce.

Karta Funkce

Hledat

Vyhledávání podle části názvu funkce.

Kategorie

Seznam všech kategorií, do kterých mohou být různé funkce přiřazeny. Po výběru kategorie se v seznamu pod ní zobrazí odpovídající funkce. Volbou "Vše" zobrazíte všechny funkce seřazené podle abecedy nezávisle na kategorii. Kategorie "Naposledy použité" obsahuje funkce, které byly použity naposledy.

Prohlédnout si můžete úplný Seznam kategorií a funkcí.

Funkce

Zobrazí funkce nalezené ve vybrané kategorii. Funkci vyberete tím, že na ni poklepete. Klepnutí na jméno funkce zobrazí její krátký popis.

Matice

Určuje, že zvolená funkce bude do vybrané oblasti buněk vložena jako maticový vzorec. Maticové vzorce operují na více buňkách. Každá buňka v poli obsahuje vzorec, ne jako kopii, ale jako společný vzorec sdílený všemi buňkami matice.

Volba Matice je shodná s příkazem +Shift+Enter, který se používá pro vložení a potvrzení vzorců v listu. Vzorec se vloží jako maticový vzorec, což je naznačeno dvěma složenými závorkami: { }.

note

Maximální velikost rozsahu pole je 128 krát 128 buněk.


Pole pro vložení argumentů funkce

Když poklepete na funkci, na pravé straně dialogového okna se zobrazí pole pro vložení argumentů funkce. Chcete-li vložit jako argument odkaz na buňku, klepněte přímo na buňku nebo označte požadovanou oblast v listu přetažením myši. Číselné a jiné hodnoty nebo odkazy lze vložit přímo do odpovídajícího pole v dialogovém okně. Pokud používáte data a časy, ujistěte se, že používáte správný formát. Klepnutím na OK vzorec vložíte do sešitu.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Výsledek funkce

Jakmile zadáte argumenty funkce, spočítá se výsledek. Náhled vás informuje o tom, je-li možné s danými argumenty výpočet provést. Pokud výpočet s danými argumenty skončí chybou, je zobrazen odpovídající chybový kód.

Vyžadované argumenty jsou vyznačeny tučně.

f(x) (závisí na vybrané funkci)

Zobrazí se další Průvodce funkcí, v němž vyberete vnořenou funkci, která bude vložena do výsledného vzorce místo hodnoty nebo odkazu.

Argument/Parametr/Odkaz na buňku (závisí na vybrané funkci)

Počet viditelných textových polí závisí na funkci. Zadejte argumenty přímo do pole argumentů, nebo klepněte na buňku s požadovanou hodnotou v tabulce.

Výsledek

Zobrazí výsledek výpočtu nebo chybovou zprávu.

Vzorec

Zobrazuje vytvářený vzorec. Zapište požadované údaje přímo, nebo je vyplňte s pomocí Průvodce.

Zpět

Posune o krok zpět v jednotlivých částech vzorce.

tip

Chcete-li upravit konkrétní funkci ve složitém vzorci, poklepejte na ni v poli Vzorec.


Další

Přesouvá pozornost průvodce vpřed po jednotlivých částech vzorce, které přitom zvýrazňuje. Toto tlačítko lze také použít pro přiřazení funkcí do vzorce. Vyberete-li funkci a klepnete na tlačítko Další, funkce se objeví v poli Vzorec.

tip

Poklepáním na název funkce v okně výběru ji přenesete do pole Vzorec.


OK

Ukončí Průvodce funkcí, a přenese vzorec do vybraných buněk.

Zrušit

Zavře dialog bez provedení vzorce.

Karta Struktura

Tato karta zobrazuje strukturu funkce.

note

Jestliže spustíte Průvodce funkcí s kurzorem umístěným na buňce, která už vzorec obsahuje, otevře se v Průvodci karta Struktura a zobrazí se složení aktuálního vzorce.


Struktura

Zobrazí hierarchickou reprezentaci aktuální funkce. Klepnutím na značku plus/mínus lze zobrazit/skrýt argumenty funkcí.

note

Modré tečky ukazují správně vložené argumenty. Červené tečky označují chybný typ vložených dat. Například má-li funkce SUM jeden argument zadaný jako text, je zvýrazněn červeně, protože funkce SUM pracuje pouze s číselnými argumenty.


Podpořte nás!