Insert Sheet

Určuje podrobnosti pro vložení nového listu. Buď vytvoří nový list, nebo vloží již existující list ze souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet

From toolbars:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet


Umístění

Určuje, kam do dokumentu se má nový list vložit.

Před aktuální list

Vloží nový list těsně před aktuální list.

Za aktuální list

Vloží nový list těsně za aktuální list.

List

Určuje, má-li se do dokumentu vložit nový nebo již existující list.

Nový list

Vytvoří nový list. Zadejte jméno listu v poli Název. Povolené znaky jsou písmena, číslice, mezera a podtržítko.

Počet listů

Určuje počet listů, které se mají vytvořit.

Název

Určuje název nového listu.

Přejmenování listu

Ze souboru

Vloží list z existujícího souboru do aktivního dokumentu.

Procházet

Otevře dialog pro výběr souboru.

Dostupné listy

Jestliže jste vybrali soubor pomocí tlačítka Procházet, listy obsažené v daném souboru se objeví v seznamu. Cesta k souboru je zobrazena pod tímto seznamem. Ze seznamu vyberte list, který chcete vložit.

Odkaz

Zvolte, pokud chcete vložit list jako odkaz, a ne jako kopii. Odkazy je možné aktualizovat podle aktuálního obsahu.

Podpořte nás!