Vložit buňky

Otevře dialog Vložit buňky, pomocí kterého je možné vložit buňky. Chcete-li odstranit buňky, zvolte Úpravy - Smazat buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Vložit buňky.

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty a vyberte lištu Vložit buňky:

Ikona

Vložit buňky


Výběr

V této oblasti naleznete volby pro vkládání buněk do listu. Vyberte oblast buněk v listu. Definujete tím množství vkládaných buněk a jejich umístění.

Posunout buňky dolů

Přesune obsah vybrané oblasti dolů a vloží odpovídající prázdné buňky.

Ikonka

Vložit buňky dolů

Posunout buňky doprava

Přesune obsah vybrané oblasti doprava a vloží odpovídající prázdné buňky.

Ikonka

Vložit buňky vpravo

Celý řádek

Vloží celý řádek. Pozice řádku je určena výběrem v listu. Počet vložených řádků záleží na tom, kolik řádků je vybráno. Obsah původních řádků se posune dolů.

Ikonka

Vložit řádky

Celý sloupec

Vloží celý sloupec. Počet vložených sloupců je určen počtem vybraných sloupců. Obsah původních sloupců se posune doprava.

Ikonka

Vložit sloupce

Podpořte nás!