Vložit buňky

Otevře dialogové okno Vložit buňky, pomocí kterého je možné vložit nové buňky podle zadaných možností.

Smazat buňky můžete volbou List - Smazat buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vložit buňky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Vložit - Vložit buňky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit buňky

Vložit buňky

Pomocí klávesnice:

+ "+"


Výběr

V této oblasti naleznete volby pro vkládání buněk do listu. Vyberte oblast buněk v listu. Definujete tím množství vkládaných buněk a jejich umístění.

Posunout buňky dolů

Vloží buňky a přesune obsah vybrané oblasti dolů.

Posunout buňky doprava

Vloží buňky a přesune obsah vybrané oblasti doprava.

Celý řádek

Vloží celý řádek. Pozice řádku je určena výběrem v listu. Počet vložených řádků záleží na tom, kolik řádků je vybráno. Obsah původních řádků se posune dolů.

tip

Tento příkaz odpovídá příkazu Řádky nad.


Celý sloupec

Vloží celý sloupec. Počet vložených sloupců je určen počtem vybraných sloupců. Obsah původních sloupců se posune doprava.

tip

Tento příkaz odpovídá příkazu Sloupce před.


Podpořte nás!