Zalomení sloupců

Vloží zalomení sloupce (svislé zalomení stránky) nalevo od aktivní buňky.

Ruční zalomení sloupce vyznačuje tmavomodrá svislá čára.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vložit zalomení stránky - Zalomení sloupce.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Rozvržení na kartě Rozvržení zvolte Zalomení sloupce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vložit zalomení sloupce

Vložit zalomení sloupce


Podpořte nás!