Vložit zalomení stránky

Tento příkaz vloží ruční zalomení řádku nebo sloupce, aby zajistil, že vaše data budou správně vytištěna. Lze vložit vodorovné zalomení nad, nebo svislé zalomení vlevo od aktivní buňky.

Pokud chcete ručně smazat zalomení stránky, zvolte List - Smazat zalomení stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vložit zalomení stránky.


Zalomení řádků

Vloží zalomení řádku (vodorovné zalomení stránky) nad vybranou buňku.

Zalomení sloupců

Vloží zalomení sloupce (svislé zalomení stránky) nalevo od aktivní buňky.

Podpořte nás!