Náhled zalomení stránky

Zobrazí zalomení stránky a oblasti tisku v listu. Volbou Zobrazit - Normální tento režim zobrazení ukončíte.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Zalomení stránky.


Podrobnosti tisku listu

Výběr stránek pro tisk

Místní nabídka náhledu zalomení stránky obsahuje mimo jiné funkce k upravování zalomení stránky:

Smazat zalomení stránek

Smaže všechna ruční zalomení stránky v aktuálním listu.

Přidat oblast tisku

Přidá vybrané buňky do oblasti tisku.

Podpořte nás!