Zalomení stránky

Zobrazí v listu zalomení stránky a oblasti tisku.

Tento režim ukončíte volbou Zobrazit - Normální.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Zalomení stránky.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Zalomení stránky

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Zalomení stránky.

Z nástrojových lišt:

Ikona Zalomení stránky

Zalomení stránky


Podrobnosti tisku listu

Výběr stránek pro tisk

Místní nabídka náhledu zalomení stránky obsahuje mimo jiné funkce k upravování zalomení stránky:

Smazat zalomení stránek

Smaže všechna ruční zalomení stránky v aktuálním listu.

Přidat oblast tisku

Přidá vybrané buňky do oblasti tisku.

Podpořte nás!