Zvýrazňování hodnot

V závislosti na typu zobrazí buňky zvýrazněné různými barvami.

Chcete-li zvýraznění odstranit, zrušte zaškrtnutí této položky nabídky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Zvýrazňování hodnot.


Výchozí:

Nezávisle na nastaveném formátování jsou textové buňky zobrazeny černou barvou, vzorce zelenou, čísla modrou a zamčené buňky se světle šedým pozadím.

Tyto barvy mohou být nastaveny v - LibreOffice - Barvy aplikací.

Ikona upozornění

Jestliže je tato funkce aktivní, barvy, které definujete v dokumentu, nebudou zobrazeny. Když funkci deaktivujete, uživatelem definované barvy se znovu zobrazí.


Podpořte nás!