Přejít na list

Přejde na zadaný list.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Navigovat - Přejít na list.


Zadejte název listu

Napište několik znaků z názvu hledaného listu. Seznam listů bude omezen na názvy, které tyto znaky obsahují. Při vyhledávání se rozlišuje velikost písmen. Pokud je pole prázdné, zobrazí se všechny viditelné listy.

Listy

Zobrazuje seznam listů v aktuálním dokumentu. Skryté listy nejsou uvedeny. List vyberete pomocí šipek nahoru a dolů, kterými se pohybujete v seznamu. Poklepáním na název přímo přejdete na příslušný list.

Podpořte nás!