Vybrat listy

Otevře dialogové okno Vybrat listy pro výběr více listů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Vybrat - Vybrat listy.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vybrat listy

Vybrat listy


Vybrané listy

V seznamu jsou vypsány listy aktuálního dokumentu. Pro výběr jednoho listu použijte kurzorové klávesy nahoru nebo dolů. Chcete-li vybrat více listů v seznamu, podržte stisknutou klávesu , pomocí kurzorových kláves nahoru nebo dolů najeďte na požadovaný list a stiskněte mezerník. Chcete-li vybrat více listů jdoucích po sobě, podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte požadovaný rozsah pomocí kláves nahoru nebo dolů.

Podpořte nás!