Přesunout nebo kopírovat list

Přesune nebo zkopíruje list na nové místo v dokumentu nebo do jiného dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Přesunout nebo kopírovat list.

Otevřete místní nabídku karty listu.


Ikona upozornění

Když kopírujete a vkládáte buňky obsahující data mezi různými sešity, oba dokumenty musí být nastaveny na stejné základní datum. Pokud se základní data liší, změní se zobrazené datum!


Do dokumentu

Určuje, kam má být přesunut nebo zkopírován aktuální list. Pokud chcete list přesunout/zkopírovat do nového dokumentu, zvolte položku - nový dokument -.

Vložit před

Aktuální list je přesunut nebo zkopírován před vybraný list. Volba - přesunout na konec - umístí list na konec sešitu.

Kopírovat

Určuje, že list bude kopírován. Jestliže možnost není zaškrtnuta, list bude přesunut. Přednastaven je přesun listu.

Podpořte nás!