Smazat list

Smaže aktuální list nebo vybrané listy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Smazat list.

Z lišty pro navigaci mezi listy:

Zvolte Smazat list.

Z nástrojových lišt:

Ikona Smazat list

Smazat list


note

Pokud je aktivní Úpravy - Sledování změn - Zaznamenávat, nelze mazat listy.


Nelze odstranit všechny listy dokumentu. Dokument musí mít alespoň jeden list.

Zobrazí se dialogové okno s potvrzením odstranění.

Podpořte nás!