Vymazat buňky

Kompletně smaže vybrané buňky, řádky nebo sloupce Vzniklý prostor vyplní buňky pod nebo vpravo od smazaných buněk. Všimněte si, že vybraná volba mazání je uložena a znovu načtena při každém dalším vyvolání dialogu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Smazat buňky.

Z místní nabídky:

Zvolte Vymazat buňky.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Rozvržení na kartě Rozvržení zvolte Smazat.

Z nástrojových lišt:

Ikona Smazat buňky

Smazat buňky

Pomocí klávesnice:

+ "-"


Výběr

V této oblasti jsou uvedeny volby, jimiž lze definovat zobrazení listů po odstranění buněk.

Posunout buňky nahoru

Vyplní prostor vytvořený odstraněním buněk buňkami zdola.

Posunout buňky doleva

Vyplní prostor vytvořený odstraněním buněk buňkami zprava.

Odstranit celé řádky

Po vybrání aspoň jedné buňky odstraní z listu celý řádek.

tip

Tento příkaz odpovídá příkazu .


Odstranit celé sloupce

Po vybrání aspoň jedné buňky odstraní z listu celý sloupec.

tip

Tento příkaz odpovídá příkazu .


Podpořte nás!