Odstranit buňky

Kompletně smaže vybrané buňky, řádky nebo sloupce Vzniklý prostor vyplní buňky pod nebo vpravo od smazaných buněk. Všimněte si, že vybraná volba mazání je uložena a znovu načtena při každém dalším vyvolání dialogu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Smazat buňky.


Dialog smazat buňky

Výběr

V této oblasti jsou uvedeny volby, jimiž lze definovat zobrazení listů po odstranění buněk.

Posunout buňky nahoru

Vyplní prostor vytvořený odstraněním buněk buňkami zdola.

Posunout buňky doleva

Vyplní prostor vytvořený odstraněním buněk buňkami zprava.

Odstranit celé řádky

Po vybrání aspoň jedné buňky odstraní z listu celý řádek.

Odstranit celé sloupce

Po vybrání aspoň jedné buňky odstraní z listu celý sloupec.

Podpořte nás!