Smazání obsahu

Určuje obsah, který má být odstraněn z aktivní buňky nebo vybrané oblasti buněk. Je-li vybráno více listů, budou ovlivněny všechny listy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Vymazat buňky.

Backspace


Ikona tipu

Tento dialog je vyvolán také tehdy, pokud na buňce s kurzorem stisknete klávesu Backspace.


Ikona tipu

Stisknutím klávesy Delete přímo smažete obsah buňky bez vyvolání dialogu nebo změny formátování.


Ikona tipu

Použijte Vyjmout na liště Standardní pro odstranění obsahu a formátu bez dialogu.


Výběr

V této oblasti jsou uvedeny možnosti vymazání obsahu.

Smazat vše

Smaže všechen obsah ve vybrané oblasti buněk.

Text

Smaže pouze text. Formáty, vzorce, čísla a data zůstávají beze změn.

Čísla

Smaže pouze čísla. Formáty a vzorce zůstávají beze změn.

Datum a čas

Smaže pouze časové a datové hodnoty. Formáty, texty, čísla a vzorce zůstávají beze změn.

Vzorce

Smaže vzorce. Formáty, texty, čísla, datové a časové hodnoty zůstávají beze změn.

Komentáře

Smaže komentáře přiřazené buňkám. Ostatní prvky zůstanou beze změn.

Formáty

Smaže formátovací atributy přidané k buňce. Všechny ostatní prvky zůstávají beze změn.

Objekty

Smaže objekty. Obsah buněk zůstává beze změn.

Podpořte nás!