Vyplnit náhodnými čísly

Vyplní oblast buněk automaticky generovanými pseudonáhodnými čísly z vybraného rozdělení se zadanými parametry.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vyplnit buňky - Vyplnit náhodnými čísly.


Data

Oblast buněk

Určuje oblast buněk, která se má vyplnit náhodnými čísly. Pokud je již oblast vybrána, zobrazí se zde.

Generátor náhodných čísel

Rozdělení

Hustota pravděpodobnosti pro generátor náhodných čísel.

Platnými rozděleními a jejich parametry jsou

Rozdělení

Parametry

Rovnoměrné

 • Minimum: Minimální hodnota výběru.

 • Maximum: Maximální hodnota výběru.

Rovnoměrné celočíselné

 • Minimum: Minimální hodnota výběru.

 • Maximum: Maximální hodnota výběru.

Normální

 • Střední hodnota: Střední hodnota normálního rozdělení.

 • Směrodatná odchylka: Směrodatná odchylka normálního rozdělení.

warning

Střední hodnota a směrodatná odchylka vygenerovaných čísel se nemusí shodovat se střední hodnotou a směrodatnou odchylkou zadanými v dialogovém okně.


Cauchyho

 • Medián: Medián dat, parametr polohy.

 • Sigma: parametr měřítka.

warning

Medián a sigma vygenerovaných čísel se nemusí shodovat s hodnotami zadanými v dialogovém okně.


Bernoulliho

 • Hodnota p: Pravděpodobnost úspěchu.

Binomické

 • Hodnota p: Pravděpodobnost úspěchu při každém pokusu.

 • Počet pokusů: Počet pokusů experimentu.

Chí kvadrát

 • Hodnota ný: kladné celé číslo, které určuje počet stupňů volnosti.

Geometrické

 • Hodnota p: Pravděpodobnost úspěchu při každém pokusu.

Negativní binomické

 • Hodnota p: Pravděpodobnost úspěchu při každém pokusu.

 • Počet pokusů: Počet pokusů experimentu.

Poissonovo

 • Střední hodnota: Střední hodnota Poissonova rozdělení.


Možnosti

Povolit vlastní seed

Nastaví počáteční hodnotu generátoru náhodných čísel na známou hodnotu Seed.

Seed

Hodnota nastavená pro inicializaci algoritmu generátoru náhodných čísel. Používá se k tomu, aby generátor náhodných čísel zopakoval stejnou posloupnost pseudonáhodných čísel. Chcete-li vytvořit určitou posloupnost, zadejte kladné celé číslo (1, 2, ...). Pokud tuto vlastnost nepotřebujete, ponechte pole prázdné.

Povolit zaokrouhlení

Zaokrouhlí číslo na daný počet Desetinných míst.

Desetinná místa

Počet desetinných míst vygenerovaných čísel.

Podpořte nás!