Vyplnit posloupnost

Automaticky vytvoří posloupnost na základě možností v tomto dialogovém okně. Určete směr, přírůstek, časovou jednotku a typ posloupnosti.

Ikona poznámky

Před vyplňováním posloupnosti nejprve vyberte oblast buněk.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Vyplnit buňky - Posloupnost.


Chcete-li , aby posloupnost automaticky pokračovala podle předpokládaných pravidel doplňování, po otevření dialogového okna Vyplnit posloupnost zvolte Automatické vyplnění.

Směr

Určuje směr vytváření posloupnosti.

Dolů

Vytvoří ve vybrané oblasti buněk posloupnost shora dolů ke koncové hodnotě za použití stanoveného přírůstku.

Vpravo

Vytvoří ve vybrané oblasti buněk posloupnost zleva doprava ke koncové hodnotě za použití stanoveného přírůstku.

Nahoru

Vytvoří ve vybrané oblasti buněk sloupce posloupnost zdola nahoru ke koncové hodnotě za použití stanoveného přírůstku.

Vlevo

Vytvoří ve vybrané oblasti buněk posloupnost zprava doleva ke koncové hodnotě za použití stanoveného přírůstku.

Typ posloupnosti

Určuje typ posloupnosti. Zvolte mezi typy Lineární, Růst, Datum a Automatické vyplnění.

Lineární

Vytvoří lineární posloupnost čísel za použití stanoveného přírůstku a koncové hodnoty.

Růst

Vytvoří exponenciální posloupnost čísel za použití stanoveného přírůstku a koncové hodnoty.

Datum

Vytvoří posloupnost dat za použití stanoveného přírůstku a koncového data.

Automatické vyplnění

Vytvoří posloupnost přímo v listu. Automatické vyplnění bere v úvahu uživatelem vytvořené seznamy. Například po zadání hodnoty Leden do první buňky je řada doplněna pomocí seznamu měsíců nastaveného v - LibreOffice Calc - Řazené seznamy.

Automatické vyplnění zkouší doplňovat posloupnost hodnot pomocí definovaného vzoru. Posloupnost 1,3,5 je automaticky doplněna o 7,9,11,13, atd. Posloupnosti data a času jsou doplněny obdobným způsobem; například po 01.01.99 a 15.01.99 se použije interval 14 dnů.

Automatické vyplňování dat podle sousedících buněk

Jednotka času

V této oblasti je možné zadat požadovanou jednotku času. Tato oblast je aktivní, pouze když je zvolena položka Datum v oblasti Typ.

Den

Pomocí typu posloupnosti Datum a této možnosti vytvoříte posloupnost všech sedmi dnů týdne. Jednotka pole Přírůstek je den.

Den v týdnu

Pomocí typu posloupnosti Datum a této možnosti vytvoříte posloupnost po pěti dnech. Jednotka pole Přírůstek je den.

Měsíc

Pomocí typu posloupnosti Datum a této možnosti vytvoříte posloupnost, kde pole Přírůstek je měsíc.

Rok

Pomocí typu posloupnosti Datum a této možnosti vytvoříte posloupnost, kde Přírůstek je rok.

Počáteční hodnota

Určuje počáteční hodnotu posloupnosti. Použijte čísla, datum, nebo čas.

Koncová hodnota

Určuje koncovou hodnotu posloupnosti. Použijte čísla, datum, nebo čas.

Přírůstek

Termín "Přírůstek" udává, o kolik se daná hodnota zvětší v každém kroku. Pole je aktivní pouze pro typy posloupností Lineární, Růst, a Datum.

Podpořte nás!