Vyplnit listy

Určuje možnosti pro přesun listů a nebo oblastí určitého listu do stejných buněk na jiných vybraných listech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Vyplnit buňky - Listy.


Ikona upozornění

Tento příkaz nabídky je aktivní pouze v případě, že jste v dokumentu vybrali alespoň dva listy.


Pro výběr více listů klepněte na každý list a současně zmáčkněte klávesu nebo Shift.

Na rozdíl od kopírování oblasti do schránky můžete filtrovat určité informace a vypočítat hodnoty.

Vyplnění listu

Tento dialog je obdobný jako dialog Vložit jinak, kde naleznete další rady.

Podpořte nás!