Vlevo

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou sloupců obsahem buňky vpravo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Vyplnit buňky - Vlevo.


Jestliže je vybrán pouze jeden řádek, je obsah buňky nejvíce vpravo zkopírován do všech ostatních vybraných buněk. Je-li vybráno několik řádků, obsah každé buňky nejvíce vpravo je zkopírován do buněk nalevo.

Podpořte nás!