Vyplnit buňky

Automaticky vyplní buňky obsahem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte List - Vyplnit buňky.


Vyplnit dolů

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou řádků obsahem horní buňky v rozsahu.

Vyplnit vpravo

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou sloupců obsahem buněk nejvíce vlevo.

Vyplnit nahoru

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou řádků obsahem nejspodnější buňky.

Vyplnit vlevo

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou sloupců obsahem buňky vpravo.

Vyplnit listy

Určuje možnosti pro přesun listů a nebo oblastí určitého listu do stejných buněk na jiných vybraných listech.

Vyplnit posloupnost

Automaticky vytvoří posloupnost na základě možností v tomto dialogovém okně. Určete směr, přírůstek, časovou jednotku a typ posloupnosti.

Vyplnit náhodnými čísly

Vyplní oblast buněk automaticky generovanými pseudonáhodnými čísly z vybraného rozdělení se zadanými parametry.

Vyplnění buněk pomocí místní nabídky

Pro vyplnění buněk můžete využít hodnoty z aktuálního sloupce.

Podpořte nás!