Vyplnit

Automaticky vyplní buňky obsahem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte List - Vyplnit buňky.


Ikona poznámky

Místní nabídky LibreOffice Calc mají další volby pro vyplňování buněk.


Dolů

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou řádků obsahem horní buňky v rozsahu.

Vpravo

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou sloupců obsahem buněk nejvíce vlevo.

Nahoru

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou řádků obsahem nejspodnější buňky.

Vlevo

Vyplní vybraný rozsah nejméně dvou sloupců obsahem buňky vpravo.

Listy

Určuje možnosti pro přesun listů a nebo oblastí určitého listu do stejných buněk na jiných vybraných listech.

Posloupnosti

Automaticky vytvoří posloupnost na základě možností v tomto dialogovém okně. Určete směr, přírůstek, časovou jednotku a typ posloupnosti.

Vyplňování buněk pomocí místních nabídek:

Podpořte nás!