Záhlaví/Zápatí

Definuje nebo formátuje záhlaví nebo zápatí pro styl stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Záhlaví a zápatí - Záhlaví a zápatí.


Levá oblast

Vložte text, který má být zobrazen v levé části záhlaví nebo zápatí.

Oblast uprostřed

Vložte text, který má být zobrazen uprostřed záhlaví nebo zápatí.

Oblast vpravo

Vložte text, který má být zobrazen v pravé části záhlaví nebo zápatí.

Záhlaví/Zápatí

Zvolte předdefinované záhlaví nebo zápatí ze seznamu.

Atributy textu

Otevře dialogové okno pro přiřazení formátů novému nebo vybranému textu. Okno Atributy textu obsahuje karty Písmo, Efekty pro písmo a Umístění písma.

Ikona

Atributy textu

Název souboru

Vloží zástupný znak jména souboru do vybrané oblasti. Klepněte, chcete-li vložit nadpis. Dlouze klepněte pro výběr buď nadpisu, jména souboru, nebo cesty/jména souboru z podnabídky. Pokud nebyl nadpis dokumentu zadán (viz Soubor - Vlastnosti), vloží se místo něj jméno souboru.

Ikona

Název souboru

Název listu

Do vybrané oblasti záhlaví/zápatí vloží zástupný znak, který bude nahrazen jménem listu v záhlaví/zápatí aktuálního dokumentu.

Ikonka

Název listu

Stránka

Do vybrané oblasti záhlaví/zápatí vloží zástupný znak, který bude nahrazen číslem stránky. To umožní průběžné číslování stránek v dokumentu.

Ikonka

Stránka

Stránky

Do vybrané oblasti záhlaví/zápatí vloží zástupný znak, který bude nahrazen celkovým počtem stránek v dokumentu.

Ikonka

Stránky

Datum

Do vybrané oblasti záhlaví/zápatí vloží zástupný znak, který bude nahrazen aktuálním datem, které se bude opakovat v záhlaví/zápatí na každé stránce dokumentu.

Ikonka

Datum

Čas

Do vybrané oblasti záhlaví/zápatí vloží zástupný znak, který bude nahrazen aktuálním časem na každé stránce dokumentu.

Ikonka

Čas

Podpořte nás!