Záhlaví a zápatí

Umožní určit formát záhlaví a zápatí.

Dialogové okno Záhlaví/Zápatí obsahuje karty pro určení záhlaví a zápatí. Pokud není v dialogovém okně Styl stránky zaškrtnuta možnost Stejný obsah vlevo/vpravo, zobrazí se oddělené karty pro levou a pravou stránku záhlaví a zápatí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000402.xhp#kopffuss not found).


D'oh! You found a bug (text/scalc/01/02120100.xhp#header not found).

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!