Navigátor

Aktivuje a deaktivuje Navigátor. Navigátor je ukotvitelné okno.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Navigátor.

Z nástrojových lišt:

Ikona Navigátor zap/vyp

Navigátor zap/vyp

Pomocí klávesnice:

F5


Navigátor a přehled o dokumentu

Pro otevření okna Navigátoru zvolte Zobrazit - Navigátor.

Sloupec

Zadejte písmeno sloupce. Stiskněte Enter pro přemístění kurzoru na určený sloupec na stejném řádku.

Řádek

Zadejte číslo řádku. Stiskněte Enter pro přemístění kurzoru na určený řádek ve stejném sloupci.

Oblast dat

Určuje aktuální oblast dat udávanou pozicí kurzoru.

Ikona

Oblast dat

Začátek

Přesune se na buňku na začátku aktuální oblasti dat, kterou je možné zvýraznit pomocí tlačítka Oblast dat.

Ikona Začátek

Začátek

Konec

Přesune se na buňku na konci aktuální oblasti dat, kterou je možné zvýraznit pomocí tlačítka Oblast dat.

Ikona Konec

Konec

Přepnout

Přepne zobrazení obsahu. Budou zobrazeny pouze vybrané prvky Navigátoru a jejich podprvky. Chcete-li opět zobrazit všechny prvky, klepněte na ikonu znovu.

Ikona Přepnout

Přepnout

Scénáře

Zobrazuje všechny dostupné scénáře. Poklepáním na název vybraný scénář použijete. Výsledek je zobrazen na listu. Pro více informací zvolte Nástroje - Scénáře.

Ikona Scénáře

Scénáře

Jsou-li v Navigátoru zobrazeny scénáře, je možné po klepnutí na položku scénáře přistupovat k následujícím příkazům:

Odstranit

Smaže vybraný scénář.

Vlastnosti

Otevře dialog Úpravy scénáře, kde je možné upravovat vlastnosti scénáře.

Způsob přetáhnutí

Otevře podnabídku pro výběr režimu přetáhnutí. Lze zvolit, jaká akce se provede při přetáhnutí a puštění objektu z Navigátoru do dokumentu. V závislosti na zvoleném režimu ikona ukazuje, jestli se vytvoří hypertextový odkaz, odkaz nebo kopie.

Ikona Způsob přetáhnutí

Způsob přetáhnutí

Vložit jako hypertextový odkaz

Po přetažení objektu z Navigátoru vloží do dokumentu hypertextový odkaz. Později je možné klepnout na vytvořený hypertextový odkaz pro nastavení kurzoru a zobrazení příslušného objektu.

note

Když vložíte hypertextový odkaz, který odkazuje na otevřený dokument, musíte daný dokument před použitím hypertextového odkazu uložit.


Vložit jako odkaz

Vytvoří odkaz, přetáhnete-li objekt z Navigátoru do dokumentu.

Vložit jako kopii

Vytvoří kopii, přetáhnete-li objekt z Navigátoru do dokumentu.

Objekty

Zobrazí všechny objekty v dokumentu.

Dokumenty

Zobrazí jména všech otevřených dokumentů. Pro přepnutí na jiný otevřený dokument v Navigátoru klepněte na jméno dokumentu. Stav dokumentu (aktivní, neaktivní) je zobrazen v závorkách za jménem. Aktivní dokument můžete přepnout v nabídce Okno.

Podpořte nás!